10 april 2019 - toegevoegd / added :   fuchsia's 'Acclamation', 'Jaspers Lightning', 'Jaspers White Pipes' & 'Phileine'
31 maart 2019 - toegevoegd / added :   fuchsia's 'Dark Eyes', 'Jaspers Unbelievable', & 'White King'

"A thing of beauty is a joy for ever"
(John Keats, 1795-1821)

Deze website heeft als voornaamste onderwerpen:
Fuchsia's en Planten in het algemeen, met het accent op de schoonheid van de natuur.

This website's main subjects are:
Fuchsias and Plants in general, with the accent on their beauty.

Vragen of opmerkingen? for comments & questions

N.B. : E-mailadres niet aanklikbaar wegens spam / E-mail address not clickable because of spam

Dit is geen commercieel bedrijf, maar hobby / This is a hobby, no commercial business


Online since 12 Oct 1999


Botanische woordenlijst NL-EN & EN-NL  /  Botanical wordlist NL-EN & EN-NL