Day Star

   
Day Star Baker 1970 GB O E roze paarsroze / B S pink purplepink

Ouders onbekend / Parentage unknown

       
Dit plantmateriaal bereikte mijn scanner helaas niet in goede staat, zodat de bloemen niet al te best zijn. Mocht het stekmateriaal aanslaan, dan kan volgend jaar (2003) misschien betere plaatjes opleveren.
Er is ook iets vreemds met de gegevens van deze plant: ik heb 'm op de najaarsvergadering 2002 tijdens de snoeidemonstratie als een boompje gezien, opgaand met een stevig stammetje. In de cultivarinventaris van de NKvF staat hij ook als opgaand, maar in diverse andere bronnen wordt hij als hanger beschreven, o.a. in de uitgebreide cultivarlijst van diezelfde NKvF. Verdere gegevens, zoals kweker en jaartal, komen wel steeds overeen dus mag men ervan uitgaan dat 't niet om twee verschillende planten gaat.
This plant-material didn't reach my scanner in a good state, so that the flowers don't look too good. If my cuttings will survive the coming winter, maybe 2003 will offer better pictures.
There's something peculiar with the information about this plant: I noticed it at the autumn-meeting 2002 at the pruning-demonstration as a standard, upright with a straight trunk. In the cultivarlist of the NKvF (Dutch Fuchsia Society) it's also registered as a bush, but in various other sources I found it described as a trailer, a.o. in the extensive printed cultivarlist of that same NKvF. Further details, like grower and year, are always the same so we can expect it won't be two different plants being mixed up.

  

De kroon heeft verlopende kleuren, violet en roze
The corolla shows violet and pink flowing into eachother

 

De enige 'Day Star' plant, als hanger in mijn tuin (sept. 2003) / The only 'Day Star' plant, as a trailing fuchsia in my garden (September 2003)'Day Star' overleefde slechts een jaar, 2003 / 'Day Star' only survived for one year, 2003


fuchsia photos fuchsia index homepage