fuchsia-index fuchsiavaria fuchsia-voorwerpen home          English text

Nieuwjaarsreceptie 2003Op 4 januari 2003 hield de Friese regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden nieuwjaarsreceptie, zoals gewoonlijk in dorpshuis "De Buorskip" te Beetsterzwaag.
Dit was een vrij korte middagvergadering, waaraan uiteraard geen planten te pas kwamen, die waren in de winterrust.Bij deze gelegenheid werden de ontwerpen voor een nieuw omslag van ons regioblad "Beltsjeblom" (Fries voor "Fuchsia") getoond, waaruit de aanwezigen een keuze konden maken.
Helaas kon ik zelf door nog een andere afspraak later op de middag de uitslag hiervan niet afwachten,
maar later hoorde ik dat het ontwerp nr. 8 (zie wat onduidelijke foto hier rechtsonder) was gekozen.
Er moet nog worden bekeken, of dit het ook werkelijk goed "doet" als het in enkel zwart gedrukt wordt op het voorkaft van de eerstvolgende "Beltsjeblom", want dit drukprocedé legt wel beperkingen op.

       

De woordvoerder van de Activiteitencommissie, Sijtse Zuidema, onderwierp na de koffie-met-gebak de vier bestuursleden aan een quiz, om hun kennis van fuchsiazaken te testen.
Wist geen van hen het antwoord, dan mochten ook mensen uit de zaal antwoord geven.

   
Twee keer Sijtse Zuidema. Links spreekt hij de zaal toe, rechts laat hij de toeters zien waarmee de bestuursleden kunnen aangeven dat ze het antwoord op een vraag weten.

Het werd Jan de Boer, onze voorzitter, die de quiz won, maar ook hij wist niet op alle vragen het antwoord. Soms moest uit de zaal nog wel even hulp komen!
Hoe dan ook, het was gezellig en leerzaam, iedereen kon naar huis met een beetje meer kennis over de "lievelingsplanten".

Tot slot een "fuchsialore"-onderwerp, dat ter sprake kwam:
Sijtse Zuidema had twee rollen fuchsiastof gekocht, waarvan men desgewenst een stuk kon kopen.
Om een gordijn, een jurk of blouse, of wat dan ook maar van te maken, ook heel geschikt voor "patchwork". Er waren twee kleurstellingen, met paars/blauwe en rood/paarse bloemen.
Er was alvast een mooi voorbeeld bij, een theemuts van patchwork waar de blauwe variant van deze stof in was verwerkt.
Wie nog belangstelling mocht hebben, kan de heer Zuidema ook bellen: tel. 058-2136044.

Hierbij een paar foto's van de fuchsiastof

27 februari, nagekomen bericht:

Eind februari was het zover, de eerste "Beltsjeblom" met een nieuw gezicht viel op de deurmat - men had ondanks de kosten toch besloten tot een moderner drukprocedé en dus werden wij verrast met een mooi gekleurd omslag - zie foto hieronder!

Nederlandse tekst     

New Year Reception 2003On 4 January 2003 the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society had its New Year reception, as usual in the community centre "De Buorskip" at Beetsterzwaag.
This was a rather short afternoon-meeting, without plants around because those are in their winter-rest at the moment.On this occasion the designs for a new cover of our Branch's magazine
"Beltsjeblom" (Friesian for "Fuchsia") were on show, from which the people present could make a choice.
To my regret I couldn't stay till the end of the meeting, as I had another engagement later that day, so I couldn't await the results.
Later I heard that design nr. 8 (see picture below right, alas, photo is not too clear) had been chosen. We'll have to see if this will work when printed on the cover of the next
"Beltsjeblom",  for the printing-process in only black limits possibilities.

       

After we had coffee with a nice piece of cake, our spokesman of the Committee of Activities, Sijtse Zuidema, started a quiz with the four committee members of the Branch, to test their knowledge about facts concerning fuchsias.
If none of them knew the answer to a question, other people in the room could have a try.

   
Sijtse Zuidema twice. On the left speaking to those present in the room, on the right he shows the tooters for the committee-members to indicate they know the answer to a question.

It was our president, Mr. Jan de Boer, who won the quiz, but not even he knew all the answers.
A few times help from other people in the room was needed!
Anyway, it was instructive and entertaining, everybody could go home with a bit more knowledge about the favourite plants.

Finally, a subject of "fuchsialore":
Sijtse Zuidema had bought two rolls of material printed with fuchsias, of which people interested could buy a piece. To make a curtain, dress or blouse, or quite something else. Also very suitable for patchwork, as we saw in the example that had been made from it - a tea-cosy, in mainly blue and violet colours. There was material in two colour combinations, with red/purple or violet/blue flowers.

Here a few photos of the fuchsia-printed material

27 February, later communication:

By the end of February we got our first
"Beltsjeblom" with a new cover - in spite of some extra cost a more modern way of printing had been chosen, so we were pleasantly surprised with a colourful design - look at the photo below!fuchsia-index fuchsiavaria fuchsia-lore home