WALZ Waterval


WALZ Waterval - Waldenmaier 1984 NL H E wit/roze L.paarsrood-basis wit / T S white red-bas. white

Ouders / Parentage: 'Normandy Bell'  x  'Mrs. W. Rundle'

    
Linksboven twee bijna geopende knoppen in een prachtig "lampionstadium". Als de plant echter (bijv. door gebrek aan water) wat slap is, blijven de knoppen kleven doordat de kelkpunten snel verdrogen.
Above-left two nearly open buds in a splendid "chinese lantern" stage. But if the plant stays limp for some time (e.g. by lack of water), the buds often don't open anymore because the tips of the sepals dry out soon.

    
'WALZ Waterval' is een uitgesproken hanger, bij rijke bloei inderdaad een "waterval" van bloemen. 'WALZ Waterval' is a real trailer, when rich in bloom it really is a "waterfall" of flowers.


De vorm van deze elegante bloemen is heel apart. De bobbel in de bloembuis, een eindje onder het vruchtbeginsel, wijst op een verlaagde honingklier.

De plant is helaas erg roestgevoelig.
The elegant shape of the flowers is very special. The thickened part in the tube, at some distance from the ovary, indicates a lowered honey-gland.

This plant is very susceptible to rust.


fuchsia photos fuchsia index homepage