Witte kerst 2000 - White Christmas 2000

      

Hoewel het wel heel lang duurde eer het een
beetje op winter begon te lijken - in geen jaren
ging het pas zo laat vriezen - werd het zowaar in 2000 nog een witte kerst in Nederland, in ieder geval in Friesland viel er een dun wit laagje dat bleef liggen, zoals op de foto links (in mijn tuin)
te zien is.
Op 27 december deden de "weergoden" het nog eens dunnetjes over - er viel een èchte laag
sneeuw (foto rechts).
't Is nu 31 december 2000.
De sneeuw ligt er nog steeds - we hebben dus
ook nog een witte jaarwisseling.
Though it took very long to get a bit of winter this year - the first real frost was very late - we actually had a "white christmas" in the Netherlands, at any rate with us in Friesland a thin white layer covered the ground, as you can see in the picture on the left, taken in my garden.
The 27th of December the "weathergods" even improved it by covering everything with a real white blanket (photo right).

It's the 31st of December 2000 now.
The snow is still there -
so we've also got a white turn of the year.


fuchsia-varia fuchsia index homepage