FulpilaFulpila Beije 1997 NL O E/tr oranjeroze oranjeroze / B S/tr orangepink orangepink

Ouders / Parentage :     Fuchsia fulgens  x  F. pilaloensis

'Fulpila' wordt beschouwd als een triphylla-type, met lange slanke bloemen in trossen aan de tak-einden, maar er zit niets in van Fuchsia triphylla. Het is een primaire kruising van twee andere botanische fuchsia's, F. fulgens  x  F. pilaloensis, hetgeen een heel mooi resultaat heeft opgeleverd. De naam 'Fulpila' is een samentrekking van de namen van de ouderplanten.
Ik heb deze plant op de show in Ootmarsum gezien, maar zelf heb ik er geen ervaring mee, ik weet niet of deze plant moeilijk te kweken is. Hoe dan ook, dit was een schitterende plant, zoals hieronder ook te zien is.
'Fulpila' is regarded as a triphylla-type, with long slim flowers in racemes on the ends of its branches, but there's nothing in it of Fuchsia triphylla itself. It's a primary crossing of two other botanical species, F. fulgens  x  F. pilaloensis, which resulted in a lovely plant. The name 'Fulpila' is a combination of the two parents' names.
I saw this fuchsia at the show at Ootmarsum, but I don't have any experience with it myself, I don't know if it's a difficult plant to grow. At any rate, this one was magnificent, as you can see below.


Hierboven: een imposant exemplaar / Above: an imposing 'Fulpila' bush


Boven en onder: rijke bloemtrossen.
Op de foto bovenaan duikt een bij in een bloem, en op één van de bladeren zit een gewone huisvlieg. Op de foto hieronder zit rechts een zweefvlieg op een blad.
Above and below: racemes with many flowers.
In the above picture a bee goes into a flower, and an ordinary housefly sits on a leaf.
Below right you can see a hoverfly on a leaf.Foto's genomen op de Flora te Ootmarsum, 7 augustus 2003
Photos from the Flora at Ootmarsum, 7 August 2003fuchsia photos fuchsia index homepage