fuchsia-index fuchsiavaria home          English text

Nieuwjaarsreceptie 2004Op 17 januari 2004, toen het nieuwe jaar al ruim twee weken een feit was, had de Friese regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden nieuwjaarsreceptie, in dorpshuis De Buorskip te Beetsterzwaag.
Het was een gezellige bijeenkomst, waarbij ook een kleine fotowedstrijd werd gehouden.
Er waren achttien inzendingen.


Jury en belangstellenden bekijken de foto'sHierboven en hieronder de foto's uitgestald op twee tafels, die in werkelijkheid naast elkaar stonden.
De eerste prijs ging naar de staande foto rechtsboven op de eerste tafel (hierboven), de tweede prijs naar de 2de van rechts op de achterste rij liggend op de foto hieronder, en de derde prijs viel op de staande foto links op de onderste foto.


Uiteraard is de keuze altijd subjectief, er waren verscheidene echt mooie foto's.
Mijn eerste keus zou de roodwitte 'Swingtime' met de blauwe achtergrond zijn geweest.


      De winnende foto's werden omhoog gehouden om ze aan het publiek te laten zien.
      De eerste en derde prijs waren beide voor dhr. J. Postema uit St. Annaparochie (geheel rechts).
      De tweede prijs was voor mw. A. Oord-Bouma uit Franeker.


Bij koffie, oranjekoek, een drankje en een hapje vond men gelegenheid om even "bij te praten" over de fuchsia's en andere zaken.
Wel of niet inkuilen, een tot "kas" omgebouwde garage compleet met volwaardige verlichting, het zaaien en selecteren van nieuwe cultivars, daarover spraken wij.Nederlandse tekst     

New Year Reception 2004On 17 January 2004, when the new year had begun already two weeks ago, the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society (NKvF) had its New Year Reception, in the community centre
"De Buorskip" at Beetsterzwaag.
It was a pleasant gathering, during which also a small photo contest was held.
There were eighteen entries.


Jury and others look at the photos with interest.Above and below the photos exposed on two tables, in reality standing beside eachother.
The first prize went to the standing photo top right on the first table (above), the second prize to the 2nd from right at the hindmost lying row below, and the third prize was for the standing photo left in the picture below.


Of course the choice is always subjective, there were several really good photos.
My first choice would have been the red-white 'Swingtime' with the blue background.


      The winning photos were held up to show them to the public.
      The first and third prize were both for Mr. J. Postema from St. Annaparochie (on the very right).
      The second prize was for Mrs. A. Oord-Bouma from Franeker.


Enjoying coffee, cake, a drink and a snack, we found an opportunity to exchange thoughts about the fuchsias and other matters.
Wintersleep in peat-litter yes-or-no, a garage changed into a "greenhouse" complete with enough light to grow plants, the sowing and selecting of new cultivars - that's just about what we discussed.


fuchsia-index fuchsia-talk home