Fuchsia fulgens var. rubra grandiflora - sect. Ellobium (Onagraceae)


Botanische fuchsia, inheems in vochtige bergwouden in Mexico en Costa Rica.
Species, indigenous in damp mountain forests in Mexico and Costa Rica.


In 2015 lukte het me om van deze beroemde species een stek te bestellen. Zelf stekken bleek zelden succesvol.
In 2015 I succeeded in ordering a cutting of this remarkable species. Getting cuttings to root proved difficult.


Een bloemtros, waarvan de bloemen langer en slanker zijn dan die van de meeste andere fulgens-ondersoorten.
A raceme with flowers longer and thinner than those of most other fulgens subspecies.


De jonge bladeren zijn roze aan de basis.
Opmerkelijk is dat het blad van deze species een ietwat muffe geur heeft als men erover wrijft, terwijl andere fuchsia's nergens naar ruiken.
Young leaves are pink at the base. The foliage of this species has a peculiar smell when rubbed, while other fuchsias don't smell at all.


Anders dan bij andere fulgens-fuchsia's gaan bij deze ondersoort de vruchten rechtop staan als ze rijpen
Different from other fulgens fuchsias with this subspecies the fruits stand up when ripening

     
Een prachtig groot exemplaar van deze botanische fuchsia op een fuchsiashow in de Hortus te Utrecht, 2015.
A big and beautiful specimen of this botanic fuchsia at a fuchsia-show in the Botanical Garden at Utrecht in 2015.

 
Vergeleken / Compared : Fuchsia fulgens 'Speciosa' - F.f. variegata - F.f. fulgens - F.f. var. rubra grandiflora.


Bloemknoppen in alle stadia / Flower buds in all stagesfuchsiaphotos fuchsia index homepage