Dit is nr. 37 van een serie van 64 bloemenkaarten die lang geleden (voor de Tweede Wereldoorlog, te zien aan de stijl van de kaarten en de prijs van het bijbehorende album dat men kon bestellen) werden uitgegeven door de firma Boldoot, de beroemde eau-de-cologne fabriek waarvan ik niet zou weten of hij nog bestaat of misschien via een fusie is opgegaan in een ander bedrijf.
In ieder geval is het een mooie serie kaarten,
die ik ooit van een tante heb gerfd, maar helaas zonder album...
Onder elke bloem staat een betekenis, die men er vroeger aan hechtte; voor de fuchsia was dat blijkbaar "Goede smaak".
This is nr. 37 of a series of 64 flowercards, published before WW II - judging the style of the cards and the very low price of the album, offered for only 60 cents on the back of the cards, by Boldoot, the famous eau de Cologne factory (I don't know if it still exists - perhaps it's merged with another firm and got a different name).
At any rate it is a beautiful series of cards, which I inherited long ago from an aunt, but alas! without the album...
At the bottom of each flower a meaning is mentioned, formerly attached to it; for the fuchsia this was "Goede smaak", which means: "Good taste".

fuchsialore fuchsia index homepage