fuchsia-varia fuchsia index homepage         

De winterberging van mijn fuchsia’s

Vanmorgen (12 november 1999) was het weer zover.
Ik stond op en alles was een beetje witgevroren, inclusief mijn fuchsia's, die gisteren nog prachtig stonden te bloeien. Het was dit jaar ook zo'n zacht najaar geweest tot nogtoe - eigenlijk is het zeldzaam als de tuin in dit seizoen nog zo in bloei staat.
Maar nu het eenmaal een beetje gevroren heeft, zijn de bloemen in één keer lelijk en glazig, en de knoppen komen niet meer uit. Dus haal ik de planten binnen, om ze geheel af te snoeien. Een kas heb ik niet, dus overhouden in een pot of bak is er maar voor een beperkte hoeveelheid bij - de jonge plantjes natuurlijk, en enkele exemplaren die perse niet afgesnoeid moeten worden, zoals de botanische fuchsia F. boliviana en 'First Success', die beide in de wintermaanden knoppen moeten vormen.
Bovendien zijn er verscheidene soorten die niet tegen een "winterslaap" kunnen.
De planten die wel "ingekuild" moeten, worden helemaal tot op 't hout teruggesnoeid en alle bladeren verwijderd.
Daarna moet de grond grotendeels uit de wortels gespoeld worden zodat evt. ongedierte er niet tussen blijft hangen.
Dan spoel ik de planten in een emmer in een oplossing van een schimmelwerend middel (Ronilan - nu moeilijk meer te krijgen; Eupareen is waarschijnlijk ook wel goed) en laat ze wat drogen, waarna ze in een oude vriezer* in de bijkeuken (waar het 's winters koud maar vorstvrij is) worden gelegd onder de turfmolm, die vooral niet te nat mag zijn (helemaal droog is ook niet ideaal, maar te nat is slechter). Ik strooi de turfmolm ertussendoor en overheen, tot de hele bak gevuld is en de planten er niet meer bovenuit steken. Deksel erop, en na een paar maanden eens kijken, en even luchten, daarna deksel weer dicht. Al met al ben ik wel zo’n week of drie bezig vanaf het moment dat ik de planten uit de tuin heb gehaald (de meeste staan in de volle grond, maar dit jaar heb ik ook nogal wat potten).
Mijn oudste planten, al zo’n 10 of 11 jaar, zijn nog steeds niet heel groot - dat komt doordat ik ze op maat moet snoeien om in die vriezer te passen! Ik ken iemand met een grote tuin die in het bezit is van een ruime garage waar wel een stuk of zes vriezers (grote en kleinere) in staan waar zijn fuchsia’s in kunnen - die heeft er van die prachtige grote kuipplanten bij, maar die zijn niets ouder dan die van mij.
Toch is het de afgelopen 12 jaar aardig gelukt om de planten op mijn manier over te houden; ik wacht meestal tot het gaat vriezen en haal dan in één keer alle planten binnen, dan staan ook de hele schuur en de gang vol. Soms, zoals dit jaar, haal ik een paar weken tevoren (eind okt./begin nov.) de uitgebloeide planten alvast uit de grond, dan hoeft niet alles tegelijk.

Omstreeks half april (afhankelijk van het weer - als het erg koud is, wordt ‘t wel eind april) haal ik de planten pas weer uit de vriezer, zet ze dan rechtop in piepschuim bakken in dezelfde turfmolm, en zet die in de tuin. Gaat het toch nog vriezen, dan worden ze even de schuur ingezet tot de temperatuur weer stijgt. Na een paar weken komen de groene puntjes aan de schijndode takken - en natuurlijk zitten er ook altijd wel enige tientallen planten bij, die nooit meer uitlopen - maar er blijven er genoeg over, zeker ook omdat er nog jonge plantjes zijn die ik in bakken overgehouden heb in de schuur en in de vensterbank van de slaapkamer.
Tot half mei ongeveer staan de weer "uitgekuilde" planten uit te lopen in de bakken met turfmolm; daarna plant ik ze weer uit in de tuin, wat in zijn geheel toch zeker wel tot half juni duurt. ‘t Is soms moeilijk om alles een goed plekje te geven!
*Inplaats van in een vriezer kan men de afgesnoeide planten ook bewaren in (plastic) bakken met een deksel zoals plastic vuilnisbakken of zuurkoolvaatjes, als het om kleinere hoeveelheden gaat of niet alles in de vriezer blijkt te passen, of wanneer men geen vriezer heeft.
Een andere methode is het opslaan van de planten in vuilniszakken met turfmolm. De planten moeten in het donker blijven, dus de vaten of zakken moeten lichtdicht zijn, of de ruimte (bijv. schuur, kelder, zolder) waar deze zijn opgeslagen moet donker zijn.
Verder moet er rekening mee worden gehouden dat temperatuurschommelingen bij deze primitievere opslag groter zullen zijn als de omgevingstemperatuur wisselt. Hoe dan ook, het moet koel maar vorstvrij blijven.fuchsia-varia fuchsia-index homepage


Winter storage of my fuchsias

This morning (12 November 1999) I looked out of my window and everything was a bit white - also my fuchsias, yesterday still in full bloom.
It's been a lovely fuchsia-year, with an autumn full of sunshine and mild weather.

But once the frost has touched the flowers, they look a bit glassy and faded, and buds don't open anymore.
So I have to take the plants inside, to prune them radically.
I don't have room for a greenhouse, so keeping them in pots and flowerboxes isn't possible for most of them - only the very young ones, and a few that can't bear pruning because they have to form buds during winter, such as Fuchsia boliviana (a natural species) and 'First Success'.
Further there are some that don't survive a "wintersleep".
The rest of the plants are pruned back to the woody parts and all leaves are taken off.
After that, most soil should be washed out of the roots, to remove any critters.
Then I wash the plants in a bucket filled with a solution of fungicide (Ronilan - difficult to obtain nowadays; Eupareen probably will do too) and let them dry a little, after which they are put in an old (not working!) freezer* in the back-kitchen where temperature is low but always above freezing-point. I put peat-litter on the bottom and between the plants, till they are totally covered up; it shouldn't be wet or totally dry, but too wet is certainly worse, it will cause the plants to rot.
After filling the freezer I close the lid, and have a look after about 2 months and let some fresh air in, after which the lid goes down again. It takes me at least 3 weeks to get through the whole procedure, from the moment I take the plants out of the garden - most of them from the ground, but this year I have quite a few in pots too.

My oldest plants, 10 to 12 years old, still aren't really big - because I have to cut them back that much to put them in my freezer every winter! I know somebody with a big garden and a garage in which some 6 out-of-use freezers contain his fuchsias during the winter - he's got these huge tub-plants, but his aren't any older than mine.
Though I could do with a bit more room for storing my plants, I've succeeded pretty well in keeping them alive during the last 12 years. As a rule I wait till the first frost and then take all plants inside at once, so that my whole back-kitchen and hall are filled with fuchsias.
Sometimes, like this year, I take the plants that haven't any more flowers out of the garden a few weeks earlier already, to spread the work.

Around 15 April (it depends on the weather - if it's very cold, I wait till the end of the month) I take the plants out of the freezer again, and put them upright in tempex containers (see in the front of photo on the right) with their roots in the same peat-litter, and put these in the garden, close to the house. If any more frost comes, they are put into the back-kitchen again till temperature rises.
After a few weeks green tips occur on the sleeping twigs - and of course there are also a few dozens of plants that never sprout again - but enough remain, certainly also because there are the young plants too that spent the wintermonths in pots and flowerboxes in my back-kitchen and the windows of my bedroom.
For about a month the overwintered plants remain in the tempex boxes with peat-litter; after that I plant them out in the garden again, which takes me till about medio June. Then the difficulty again arises, to give every plant a good place to grow...*Instead of in a freezer the pruned plants can be stored in (plastic) containers with a lid, e.g. plastic dustbins, with smaller amounts of plants or when the freezer isn't big enough to contain all, or when a freezer is out of reach.
Another method is storing the plants with the peat-litter in big plastic bags. The plants should stay in the dark, so either the containers or the environment (e.g. a cellar or an attic) must be dark.
Further one must realize that temperatures vary much more than in a freezer once the environmental temperature isn't always the same. Anyway, the plants should always be kept cool and frost-free.


fuchsia-talk fuchsia index homepage