Koningin van de Nacht - Selenicereus grandiflorus
Epiphyllum crenatum var. kimnachii 'Cooperii' (Cactaceae)Pas gesloten bloem (ware grootte) / Flower just closed (real size)


Een doorsnede van de bloem (kleiner dan de werkelijkheid), waarbij duidelijk te zien is hoe de lange stamper helemaal doorloopt naar het vruchtbeginsel. A cross-section of the flower (smaller than reality); you can see very well how the long style runs through the tube into the ovary.

De stamper (4x vergroot) in de bloem (links)
en van bovenaf gezien (hierboven)

The pistil (4x enlarged) in the flower
(picture left), and seen from above (above)


Vruchtbeginsel met deel van de bloembuis / Ovary with part of the flowertube


Men kan de eitjes in het vruchtbeginsel zien / The ovules are clearly visible in the ovary


herbarium homepage