Komkommerachtigen


Pompoen / Kalebas
Cucurbitaceae

Kruidachtige planten, vaak met ranken, één- of tweehuizig.
Verspreide bladstand, meest handnervige bladeren.
Regelmatige, vijftallige bloemen.
Kelk 5-tandig. Bloemkroon 5-lobbig tot 5-delig.
Meeldraden 5, alle vergroeid of 2 paar vergroeid en 1 los.
Stamper 1, meestal 3 stempels (ook weleens 4).
Vruchtbeginsel onderstandig, meestal 3-hokkig.
Vrucht een bes of doosvrucht.

Herbaceous plants, often with tendrils, monoecious or dioecious.
Alternate, usually palmate leaves.
Actinomorphic, quinary flowers.
Calyx 5-pointed, corolla 5-lobed to quinate.
Stamens 5 all fused together or in 2 fused pairs and 1 single
Style 1, mostly 3 stigmas (sometimes 4).
Inferior ovary, mostly trilocular.
Fruit a berry or a capsule.


Gourd family


Pumpkin / Gourd

herbarium homepage