Waterviolier  -  Water violet  -  Hottonia palustris (Primulaceae)


10 mei 2004:
Waterviolieren in een pas aangelegde vijver bij ons park. Hoewel hier bepaald geen algemene verschijning, zijn de planten vermoedelijk spontaan opgekomen.
Ik had ze nog nooit eerder gezien en moest opzoeken wat voor plant het was.
10 May 2004:
Water violets in a pond newly dug in an expansion of our local park.
Probably the plants emerged spontaneously, though they seem to be rare here - actually, I never saw them before in my life, and had to look up what plant it was.

     
Bloeistengel van de waterviolier. De plant bloeit in kransen, naar boven toe.
Naar mijn idee had de naam beter "waterpinksterbloem" kunnen zijn, want de bloei lijkt daar op het eerste gezicht veel meer op, de dunne rechtopstaande stengels met bovenaan enige bloemen en knoppen van ongeveer dezelfde grootte en bleek-lila kleur.
De waterviolier is echter geen kruisbloemige met 4-delige bloem zoals zowel de violier als de pinksterbloem, maar is 5-delig en behoort tot de familie van de Primulaceae.
Flowering stem of Water violet, blooming in whorls, topwards.
In my opinion the plants look more like Lady's smock than like Violets, at first sight - their thin upright stems with near the top some flowers and buds of about the same size and whitish mauve colouring.
Being a member of the primrose-family
(Primulaceae), however, Water violet is related to neither Violet (Violaceae) nor Lady's smock (Cruciferae), the flowers of the latter being 4-sided, and those of Water violet 5-sided.Bloemtros hierboven 3 x vergroot, hieronder 4 x ware grootte
Flowering stem above 3 x enlarged, below 4 x real size

De stengels met kamvormige bladeren bevinden zich onder water, alleen de bloemstengels steken boven het oppervlak uit. The stems with the "combed" leaves stay under water, only the flowering stems emerge above the surface.


Groeitoppen aan het eind van de stengels met bladeren
Growing tips at the end of a submerged stem with leaves

Foto's van de groeiplaats in de vijver - Some photos of the habitat in the pond


herbarium homepage