Moederplantje - Mother of Thousands - Saxifraga stolonifera - Saxifragaceae
(syn. Saxifraga sarmentosa)

De plant staat ook bekend als "jodenbaard", maar deze naam
wordt tegenwoordig mogelijk als discriminerend ervaren.
Another name of this plant is Aaron's beard.

De moederplant links heeft honderden "kindertjes" aan minstens 30 stengels hangen. Voor wie wil tellen, deze grote scan (80 K) van dezelfde foto.

Left: This plant may not have thousands, but at least hundreds of "children", hanging on more than 30 stems. If you want to count them, look at this big scan (80 K) of the same picture.
De baby-plantjes rechtsboven kunnen zo in een pot worden gezet, en vormen dan al heel gauw worteltjes en gaan groeien (zie hieronder)
The baby-plants above right can be put in a flowerpot rightaway, then they'll make roots very soon and start growing (below)


   

Meestal zorgt de plant op vegetatieve manier voor nageslacht, met kant-en-klare plantjes, maar er kunnen ook bloemen in komen, zoals de foto's hieronder laten zien.

Vegetative reproduction, in this case with small plants ready for growing, is (at least as a houseplant) for this species the most common way, but it can flower as well, as you see in the pictures below.

   

Tweezijdig symmetrische bloemen waarvan de onderste twee kroonbladen veel langer zijn dan de drie bovenaan.
Two-sided symmetrical flowers with two long under-petals and three smaller upper-petals.


Boven / Above: scan 5 x vergroot / enlarged

Hiernaast: macro-foto van de bloemen
Right: macro-photo of flowers
De plant is winterhard, maar wordt altijd als kamerplant in een hangpot gekweekt om de rode stengels (stolonen) met hangende baby-plantjes.
De bloei verschijnt hoogst zelden, maar is beslist de moeite waard.
Waarschijnlijk moet de plant 's winters enige tijd buiten staan en vindt de knopaanleg pas plaats na blootstelling aan enige vorst.

Te strenge vorst deed de plant bij mij echter doodvriezen gedurende de winter van 2002/2003 - mogelijk omdat hij in een pot stond, waar de vorst nog meer (van alle kanten) in doordringt dan in de volle grond.
The plant is winterhardy, but is always cultivated as a houseplant in a hanging pot to give a good show of the red stems (stolons) with small plants.
Flowering hardly ever happens, though it's very decorative.
Probably, the plant should be put outside for at least some time during winter, for bud-initiation might only take place after exposure to some frost.
Too severe frost, though, caused my plant to die during winter 2002/2003 - possibly because it was housed in a pot, in which frost penetrates even more than in the ground because it comes in from all sides.


herbarium homepage