Clematis x 'Nelly Moser'   (Clematis hybr.) - Ranunculaceae)

'Nelly Moser' is een vroegbloeiende clematis, die niet veel later bloeit dan de kleinbloemige Clematis montana. Het is een al wat oudere cultivar en behoort tot de populairste soorten.
Tegenwoordig zijn er ook veel clematissen die later bloeien, tot in de nazomer toe.
'Nelly Moser' is an early-blooming clematis, not much later than the small-flowered Clematis montana. It's a somewhat older cultivar and belongs to the most popular kinds.
These days there are also a lot of late-flowering clematis hybrids, even in late summer.

    

'Nelly Moser' loopt begin maart uit op het oude hout van het vorige jaar, dat er 's winters dood uitziet. De lichtgroene spruitjes kunnen aardig wat vorst verdragen.
Een paar weken later worden tussen de jonge blaadjes de bloemknoppen zichtbaar (foto hieronder).
At the beginning of March 'Nelly Moser' starts to sprout on the old wood of the year before, which looks dead in winter. The new lightgreen shoots can bear a lot of frost.
A few weeks later the flowerbuds show up among the unfolding young leaves (picture below). 
De eerste knop gaat open / First bud opening


De achterkant van de bloemen is als teer porselein / The back of the flowers looks like fine bone-china

   
'Nelly Moser' bloeide vorig jaar (2002) schitterend, er zaten minstens 50 bloemen aan tijdens de volle bloei (foto rechts).
De bloei duurt een week of 3 4, van ongeveer midden mei tot iets voor midden juni. In een tuin als de mijne moet er wel enige bescherming geboden worden tegen de slakken, die de bladeren ongemoeid laten maar verzot zijn op de bloemen. Doe ik er niets aan, dan worden alle bloemen als ze nauwelijks open zijn tot rafelige vodden gereduceerd, vandaar dat ik maar slakkenkorrels rond de plant leg gedurende de bloei. Er zijn er tegenwoordig in de handel die wel slakken, maar geen andere dieren schaden zoals vogels die slakken oppikken.
'Nelly Moser' flowered profusely last year (2002), in full bloom there were at least 50 flowers open (picture right).
Flowering time lasts 3 to 4 weeks, from about mid-May up to and including the first week of June. In a garden like mine some protection needs to be given against snails & slugs, which don't eat the leaves but are fond of the flowers. If I don't take any measures, all flowers when barely open will be torn to unsightly rags, so I put some granulated snail-poison around the plant during flowering.
They sell stuff at the moment that doesn't do harm to other animals like the birds that eat snails & slugs.

   
De bloemen verbleken tot vaalwit als ze uitgebloeid raken, de kroonbladen vallen uit.
De stampers groeien uit tot warrige "bolletjes" zoals rechts te zien is. Later verdrogen ze tot "pluis" dat door de wind wordt meegenomen, aan elke draad kan een zaadje hangen.

's Winters valt al het blad van de plant, dunne kale takken blijven over, die er dood uitzien. Clematis is goed winterhard, en in het vroege voorjaar, zelfs als het 's nachts nog behoorlijk vriest, lopen de takken aan alle kanten weer uit. Waar men bij het planten van een Clematis op moet letten, is dat de wortel beschermd wordt tegen zon, wind en kou, door de voet van de plant met bijv. een potscherf af te schermen.
In koude winters is wat turfmolm rond de voet ook gewenst ter bescherming van de wortels.
The flowers turn greyish white when fading. The open "balls" on the right result from the outgrowing pistils. Later these threads will become dry and fluffy and be blown away with the wind, many of them bearing a seed.

In winter the plant loses all its leaves, thin bare branches remain, looking rather dead.
Clematis though is really winterhardy, and in early spring new shoots will appear all over the branches, even when nights are still very frosty.
When planting a Clematis, one should take care to protect the roots from direct sunshine, wind and cold, e.g. by putting a big potsherd at the foot of the plant.
In cold winters some mulch around the foot is also advisable to protect the roots.

Nog enige foto's / Some more pictures


herbarium homepage