Tomaat met jonkies    -    Pregnant tomato

   
Een gewone supermarkttomaat die ik in 2003 kocht, zag er van binnen zo uit - sommige pitten waren al ontkiemd en tot hele plantjes uitgegroeid, met groene blaadjes, worteltjes en al.
Ik zette de plantjes in een pot, en ze groeiden uit tot volwaardige tomatenplanten die op hun beurt ook weer vruchten droegen, maar deze waren heel normaal.
In 2003 I bought this tomato in a supermarket - inside some seeds already had germinated and grown out into complete little plants, with green leaves, roots and all.
I planted them in a pot, and they grew up to normal tomato plants, bearing fruits in autumn, but these were just ordinary tomatoes.


De plantjes, met de tomatenpulp er nog aan. Het plantje links vertoont zelfs al het begin van een tweede bladpaar.
Plantlets, with tomato pulp still on them. The one on the left already has a beginning of a second pair of leaves.


  homepage