Luchtfoto's van Tytsjerk omstreeks 1996
Gemaakt door J. de Vlas, met een camera aan een vlieger
Onderstaande serie van twaalf foto's is van rond 1996, toen onze dorpsgenoot J. de Vlas uit de Woelwijk, veldbioloog die ook weleens lezingen houdt en diaseries vertoont, een camera aan een vlieger bond en met veel technisch vernuft een aantal luchtfoto's van ons dorp maakte.
Deze werden in september 1997 in pakketjes van 12 kaarten verkocht op de fancy-fair ten bate van de restauratie van de kerktoren, die pas in 2009 werd gerealiseerd - toen Monumentenzorg hier voldoende geld voor beschikbaar stelde. Behalve de toren zijn ook de glas-in-loodramen aan de zuidzijde gerestaureerd.
In 2012 volgde een tweede restauratiefase, waarbij de noordzijde van de kerk en het interieur aan de beurt zijn gekomen.

(Klik op plaatjes voor grotere foto's)

Vijversburg in het Bos van Ypey Stichting op Toutenburg Dorpshuis 'Yn 'e Mande'
Noarderein met o.a. slagerij Noarderein-Buorren en spoorlijn naar Hurdegaryp De Jister In Aanbouw
Zomerweg en Herberchsfintsje, en De Jister in aanbouw De kerk van Tytsjerk Lytse Geast en weg naar Rustenburgerweg
Suderein, met zandwinput en Hurdegaryp in de verte Chr. Basisschool 'It Lemieren' Openbare Basisschool 'Master Fennemaskoalle'