Franz Noszian


Franz Noszian - Nutzinger 1976 A O D roze-top geelgroen wit-basis rood
Franz Noszian - Nutzinger 1976 A B D pink-top yellowgreen white-bas. red

Ouders / Parentage: 'Koralle'  x  (F. boliviana  x  F. splendens)

 
Ondanks bovengenoemde "ouders", waarvan de bloemen niet de klassieke fuchsia-vorm hebben, heeft deze op 't eerste gezicht vrij gewone rood-witte dat wel.
Ik ben dan ook zo vrij mij af te vragen, of de officieel opgegeven afstamming wel klopt...
In spite of above-mentioned parentage of plants not having classically fuchsia-shaped flowers, this rather common-looking red-and-white fuchsia has.
However, I take the liberty to doubt whether the officially published descent is right.

   

In de cultivarlijst staat de bloem als dubbel geregistreerd, maar naar mijn bevinden is hij enkel tot halfdubbel. Ook alweer zo in tegenspraak met z'n afkomst, want de genoemde voorouders zijn allemaal enkel.
Het meest karakteristieke kenmerk vind ik de korte, bijna bolvormige bloembuis.
In the cultivarlist the flower is called "double", but as far as I can judge it's single to semi-double. Also strange regarding its descent, for the whole ancestry mentioned is single.
The most special feature about this flower seems to me the short, spherical tube.
fuchsia photos fuchsia index homepage