Subliem
      
Subliem Moerman 1990 NL HH E/HD roze/oranjerood paarsrood / B/T S/SD pink/red purplered

Afstamming:   (zaailing La Campanella x idem)   x   zaailing (La Campanella x Southgate) x Bon Bon
Parentage:   (seedling La Campanella x id.)   x   seedling (La Campanella x Southgate) x Bon Bon


Linksboven een takje van mijn zelfgekweekte plant uit 2000, rechts stekmateriaal dat ik in 1999 kreeg.
Above left a branch of my own plant in 2000, right one of the material I used for cuttings in 1999

   
Deze als potplant gekweekte 'Subliem' is duidelijk een rijke bloeier.
This 'Subliem' plant, cultivated in a pot, really is a free-flowering one.

   
'Subliem' is een afstammeling van vooral
La Campanella en verder worden genoemd Southgate en Bon Bon. Waar de zeer lange, slanke buis vandaan komt is een raadsel - geen van de genoemde voorouders heeft zo'n lange buis. Men zou bij het uiterlijk van 'Subliem' eerder aan een afstamming van WALZ Harp denken, ik kon het stekmateriaal van deze twee ook niet gemakkelijk uit elkaar houden. Zelfs de vorm van het blad en de manier van groeien lijken wat op elkaar, hoewel 'Subliem' krommere takken maakt.
'Subliem' is a descendant of La Campanella in the first place, and further Southgate and Bon Bon are mentioned. Where did 'Subliem' get that very long, slim tube from? None of the parents known has one...
My thoughts went to WALZ Harp, when I got the cuttings, that were hard to distinguish from those of WALZ Harp that I got at the same time. Even the leaves are somewhat alike, only the branches of 'Subliem' bend down while those of WALZ Harp have a more horizontal way of growing.


fuchsia photos fuchsia index homepage