WALZ Freule

     

WALZ Freule Waldenmaier 1982 NL HH E wit/roze L.purper-basis roze / B/T S white/pink lilacblue->lilac

Ouders / Parentage :     'Amélie Aubin'  x  .?.


'WALZ Freule' is één van de vroegste cultivars van Henk Waldenmaier, en lijkt nog niets op de "muziekinstrumenten" die hij later kweekte. Evengoed is het een prachtige plant, die heel rijk kan bloeien, zoals ik in de (warme) zomer van 2003 heb mogen ervaren.
's Winters mag de plant wel worden ingekuild.
'WALZ Freule' is one of the earliest cultivars of Henk Waldenmaier, and doesn't show much resemblance to the "musical instruments" he grew in later years. All the same it's a beautiful plant, very free-flowering as I experienced in the (hot) summer of 2003.
In winter the plant may be put under peat-litter.


Dezelfde bloemen als op bovenste foto, van onderaf gezien / The same flowers as in top picture, seen from below

   


De plant vormt lange hangende takken / The plant forms long branches


De gehele plant, aan mijn schutting in 2003 / The whole plant, on my fence in 2003


fuchsia photos fuchsia index homepage