WALZ Blauwkous

        

WALZ Blauwkous Waldenmaier 1989 NL H D roze violet=>purper / B/T D pink d.purple->d.lilac

Ouders / Parentage: Suzanna  x  ?

   

Foto's/Photos: W. Stolk, Oostvoorne, ZH, NL


De naam van deze plant is gekozen vanwege de weinig voorkomende kleurcombinatie van een lichtrose buis & kelk en blauw-paarse kroonbladen. Vooral op de foto hierboven, met ņpvallend licht, komen die kleuren heel duidelijk uit.

Het woord "blauwkous" heeft trouwens meer een figuurlijke dan letterlijke betekenis in onze taal - hier een citaat uit Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal:
"Blauwkous
(v.) [vertaling van Eng. "blue-stocking"], spotnaam voor een vrouw die geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een zekere minachting voor huishoudelijke zaken toont."
Of de jongere generatie deze uitdrukking nog kent is te betwijfelen, hij stamt uit een tijd dat onze maatschappij nog heel anders in elkaar zat...

Deze "WALZ" behoort niet tot de muziekinstrumenten, stamt dus niet af van Fuchsia magdalenae. Helaas is de afkomst slechts ten dele bekend, en van de moederplant Suzanna is ook maar weer alleen de moeder bekend: 'Dollar Prinzessin'.
WALZ Blauwkous werd in 1984 afgekeurd, en mocht dus niet in omloop worden gebracht. Echter, dit gebeurde toch per ongeluk(?) en 't bleek een publiekstrekker te wezen in fuchsiakringen. In 1989 werd de plant, wegens grote waardering door de liefhebbers, opnieuw aangeboden en dit keer werd zij wel goedgekeurd.
Voor een leek is het heel ondoorzichtig waarom sommige planten wel en andere niet worden goedgekeurd. Spelen persoonlijke motieven soms weleens een rol, men zou het haast denken. Tot voor kort was het zelfs zo, dat de veredelaar die een plant ter keuring aanbood met negatief resultaat, verplicht was al het materiaal dat van deze plant bestond te vernietigen. De laatste jaren is men iets minder streng, maar in omloop brengen mag nog steeds niet.
This plant's name, meaning "blue-stocking", was chosen because of the combination of the lightpink tube & sepals and the beautiful blue-violet corolla. Especially in the photo above, with light falling down on it, the blue colour is very clear.

The word "blue-stocking" (also the Dutch translation) has a more figurative meaning, formerly it was a nickname for a learned woman or one who claimed to be so - in a traditional society where women weren't expected to learn much more than things concerning the household.


'WALZ Blauwkous' does not belong to the series of "WALZ musical instruments", so is not a descendant from
Fuchsia magdalenae. There's not much known about the parentage - its mother Suzanna also only has a mother which is known, the popular 'Dollar Princess'.

In 1984 the plant was turned down at its examination, so spreading or selling it was prohibited. Yet this happened, by accident(?), and it grew very popular among fuchsia lovers. In 1989 the plant was examined again because of this popularity, with a positive result...
To a layperson it is very unclear, why some plants pass the examination and others don't. Are there any personal motives in the game sometimes, one would be inclined to think so.
A few years ago hybridizers were even obliged to destroy all material of rejected cultivars.
At present rules are a little less rigid, but still these plants may not be spread.

Hier nog een paar foto's die ik zelf heb genomen, op de Fuchsiashow in Rijs (31-7-2001).
Here are some more photos, from the Fuchsiashow at Rijs (31-7-2001),
the only occasion I saw WALZ Blauwkous with my own eyes.


fuchsia photos fuchsia index homepage