Fuchsia cinerea - sect. Fuchsia (Onagraceae)


Botanische fuchsia, uit vrij droge licht beboste grensstreek Colombia en Ecuador aan de voet van de vulkaan Chiles, hoogte 3100-3250 m.
Species, indigenous along boundary Colombia/Ecuador, in relatively dry woods at the foot of the Chiles volcano, alt. 3100-3250 m.

   
Deze plant, opgekweekt uit een kleine stek in 2002, bloeide aanvankelijk vrij gemakkelijk en rijk, maar na enige jaren heb ik er maar zelden bloemen in gezien.
In het boek "Botanische fuchsia's" van Mia Goedman-Frankema, uitgegeven onder auspiciën van de NKvF, staat dat er slechts één vindplaats van Fuchsia cinerea op aarde bekend is - althans, in 1992 toen dat boek uitkwam. Men kan dus wel spreken van een zeldzame plant, en of hij in het wild nog bestaat, ja, daar moeten we het beste maar van hopen.
This plant, grown from a small cutting in 2002, started to flower easily and profusely, but after some years I seldom have seen any flowers in it.
According to the book "Botanische fuchsia's" by Mia Goedman-Frankema, published by the Dutch Fuchsia Society NKvF, there should be only one place where
Fuchsia cinerea grows in the wild - at least in 1992 when this book appeared. So you can say this is a rare species, and if it's still growing there, well, let's hope for it.


Knoppen, met een grijs waas - vandaar de naam cinerea = askleurig / Buds with a greyish hue - this caused the name cinerea = ash-coloured

   
Als hangfuchsia tegen een schutting op het zuiden, en 's winters in de schuur zelfs (rechtsboven), bloeide de plant in het begin (2003 en 2004) rijk; later helaas niet meer, oorzaak onbekend.
As a trailing fuchsia against a fence facing south, and even inside in the winter (above right), the plant flowered profusely at first (2003 en 2004); after that it hardly bore any flowers, who knows why.

     
De bladeren van Fuchsia cinerea zijn vrijwel gaafrandig, en de rand krult vaak iets naar binnen   
The leaves of Fuchsia cinerea are just about entire, and their margins often tend to curl inwards        


Fuchsia cinerea als potplant in volle bloei, in 2004 /
Fuchsia cinerea in full bloom in a pot, in 2004


Drie bloemen op de scanner (winter 2004) / Three flowers on the scanner (winter 2004)

Rechts een foto genomen in de winterberging in onze bijkeuken ofwel ons schuurtje, in 2004; de foto hieronder is van aanzienlijk latere datum - in 2011, overigens helemaal geen goede "fuchsiazomer", vrij koel en arm aan zonneschijn, deed de plant onverwacht weer even van zich spreken. Wat opvalt, is dat de bloemen wat bleker zijn dan voorheen - buis en kelk zijn veel lichter van kleur, de kroon is nog wel diep-oranje. Zo kan een eenkleurige fuchsia ineens een contrastrijke kleurcombinatie vertonen, mogelijk door schaarse lichtomstandigheden. De plant rechts, in de winterberging, kreeg ook weinig licht. Oudere planten kunnen 's winters ook afgeknipt en "ingekuild" worden onder turfmolm.

Resultaten bij stekken zijn zeer wisselend, soms lukt het makkelijk, vaak ook helemaal niet. Zacht stek zonder hout met mooi fris blad geeft in een vaasje met water de beste kans op beworteling.


On the right a photo taken in our back-kitchen during the winter following 2004; underneath a photo of the plant in 2011, when it suddenly showed a few flowers again. These were lighter in colour, especially tube and calyx, while the corolla still is deep-orange. So a self-coloured fuchsia can change into one with contrasting colours. Perhaps this was due to a lack of light, with us the summer of 2011 was bleak and almost without sunshine, not a real "fuchsia summer" as a matter of fact. The plant on the right, inside in winter, didn't get much light either. Older plants can be kept under peat-litter too in winter.

Rooting of cuttings sometimes is easy, but often not successful. The reason isn't quite clear. Soft, not-woody cuttings with fresh leaves give the best chance in a vase of water.


fuchsiaphotos fuchsia index homepage