Irving Alexander
      

Irving Alexander de Boer 2000 NL H E wit/rode punten l.rose / T S white/red points l.pink

Ouders/Parentage: (Dutch Kingsize x Alaska) x (Straat Torres x Whiteknights Pearl)

Deze gloednieuwe plant (gekeurd in 2000) heeft een heel aparte bloemvorm, met de lange omhoogkrullende kelkbladen en de zeer korte kroon. Ook de meeldraden zijn heel kort, maar de stamper is vrij lang en komt dus een eind onder de bloem uit. Deze voornamelijk witte fuchsia werd op een show als mooiste beoordeeld vanwege de aparte vorm, de uitbundige bloei en ook de rode kelkpunten, die hij in het zomerseizoen in de zon had. Helaas kreeg ik de plant pas half oktober, op de najaarsvergadering van de Friese afdeling van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, toen er niet al teveel zon meer was en de rode punten goeddeels verdwenen. Evengoed was het een prachtige plant, zoals op diverse foto's wel is te zien.

The flowers of this brandnew plant (examined in 2000) have a very special shape, with the long backwards-bent sepals and the very short corolla. The stamens too are very short, but the pistil is rather long. This nearly white fuchsia in a show was judged to be the best one, because of the lovely shape, the abundance of flowers, and also the red-pointed sepals under sunny circumstances. I didn't get the plant before half October, however, at the latest autumn meeting of our branch of the Dutch Fuchsia Society. The red points almost had vanished, just like the sun; nevertheless it was a lovely plant, as you can see in the photos.


Op de foto boven is nog iets van de rode kelkpunten te zien. Onder is te zien hoe rijk de plant bloeide.
Above: Some flowers with red-pointed sepals. Below: The abundance of creamy white flowers.

   fuchsia index homepage