Rosea


Toch geen botanische fuchsia...       Yet not one of the species...

Een struikje met véél zeer kleine bloempjes in het klassieke "fuchsia-model"

A bush with an abundance of very small flowers with the classical "fuchsia-shape"


ongeveer 4x vergroot       about 4 times enlarged

Ten onrechte werd/wordt verondersteld dat deze plant een botanische fuchsia is; eerst dacht ik dat zelf ook. De plant is ook wel bekend onder de naam Fuchsia rosea, en er wordt gezegd dat deze dezelfde zou zijn als Fuchsia lycioides, maar het is daarvan een kruising met F. magellanica.

This plant is/was wrongly supposed to be a natural species; I thought so myself too. It's sometimes called Fuchsia rosea, and said to be synonymous with Fuchsia lycioides, but it's a crossing of this one and Fuchsia magellanica.


fuchsia photos fuchsia index homepage