Windhapper


Windhapper - Moerman 1991 NL H E wit-roze adering purperroze-basis violet / T S white purplepink

Ouders / Parentage:  'La Campanella'-zaailing/seedling  x  .?.

'Windhapper' is een hanger met reusachtige wit-met-paarse enkele bloemen.
'Windhapper' is a trailing fuchsia with enormous white-and-purple single flowers.


Op de scan hierboven zijn de prachtige lange rose-witte knoppen en een paar pas-geopende bloemen te zien op ongeveer ware grootte.
'Windhapper' is een vrij populaire fuchsia, maar niet heel makkelijk over te houden, zoals met nakomelingen van 'La Campanella' vaker het geval is. Inkuilen is niet geheel zonder gevaar, maar ook bovengronds overhouden geeft vaak een mager resultaat het volgende jaar.
The scan above shows the beautiful long pink-white buds and some newly-opened flowers at about real size.
'Windhapper' is a rather popular fuchsia, but not very easy to get through the winter, like a lot of 'La Campanella'-descendants.
Overwintering under peat-litter is not without danger, but leaving it in a pot may also lead to a disappointing result the next year.

Op de foto hiernaast (uit 1999) is te zien hoe lang de takken naar beneden kunnen hangen.
De hele plant is groot van bloem en blad, de slappe stengels hebben lange leden.
Het is een schaduwplant (zoals veel wit-met-paarse fuchsia's) die in de zon soms helemaal niet wil bloeien, is mijn ervaring.
Uit frustratie had ik hem in 2001 in een donkere hoek geplaatst omdat hij niets deed, en in de herfst zag ik ineens dat er bloemen in zaten.

The picture on the left (taken in 1999) shows the very long branches of the plant hanging down. Foliage and flowers both are big, the slack stems have long internodes.
It's a shade-loving plant (like many white-and-violet fuchsias) that sometimes doesn't flower at all when there's too much sunshine.
In 2001 I put this one in a dark corner, feeling disappointed about its lack of flowers.
Later I discovered that it had started flowering almost in the dark, late in the season.


Hierboven een detail van de prachtige hanger. Windhapper betekent niet dat deze plant van wind houdt, want de lange stengels zijn juist nogal kwetsbaar.
Het is de naam van het tuinhuis waar de veredelaar Arend Moerman zijn fuchsiacollectie heeft, zo genoemd omdat zijn kleindochter "windhappend" om dat huis heen rende.
Above a detail of the magnificent trailer.
Its name doesn't mean this is a wind-loving plant, its long branches are rather vulnerable.
It is also the name of the garden-house where the grower Arend Moerman has his fuchsia-collection, named after his granddaughter's habit of running around this house "wind-biting".
(The Dutch verb "happen" = to bite, to snap).

       
Deze schitterende "lampions" verschenen in november 2002. De bloemkroon is wat bleek door het late seizoen.
These lovely "chinese lanterns" appeared in November 2002. The corolla is a bit pale because of the late season.


Een foto die ik kreeg van Nel Duiker, een "fuchsia-kennis" die deze plant als één van haar favorieten heeft. Dit is zo'n fuchsia die bij het openen een donkerpaarse kroon heeft (zoals de bloem achteraan), die bij het ouder worden geleidelijk verkleurt naar meer rood-purper. A fuchsia-friend, Nel Duiker, sent me this photo of one of her favourite plants.
This is one of these flowers opening up with a dark-violet corolla (like the one behind), which becomes more red-purple when ageing.

Later toegevoegd / Added later :   Flora Ootmarsum, 7-8-2003   (grote planten / big plants)


fuchsia photos fuchsia index homepage