Aasklokje - Red Dragon Flower  - Huernia schneideriana (Asclepiadaceae)

Deze vetplant is een aasbloem, maar eentje met kleine bloempjes die niet erg opdringerig geuren. Hij is oersterk, een soort "kameronkruid" dat niet kapot te krijgen is. Evenals sommige andere kamerplanten is hij ook geneigd om zich in meerdere potten te vestigen. De dikke getande stengelleden kunnen makkelijk losraken uit de pot, of loslaten van het stengellid eronder, en dan in een andere bloempot vallen. Onderneemt men geen actie, dan schiet het gevallen stukje aasbloemstengel wel weer wortel en groeit uit tot een nieuwe plant. Als de oorspronkelijke bewoner van de bloempot toch al niet zo veel meer voorstelt, is de strijd gauw gewonnen en staat er weer een aasklokje bij in de vensterbank.

This succulent is a sort of stapeliad, but one with small flowers that don't smell very obtrusive. It's a very strong plant, a kind of "houseweed" that won't ever leave you. Just like some other houseplants it's got the inclination to conquer other flowerpots too. The thick toothed stems easily get detached from the plant, and may fall in an adjoining flowerpot. If you don't do anything about it, the piece of stem will soon get roots and form a new plant. If the original occupant of the pot isn't growing too well, the newcomer will soon take over the place and one more pot is filled with it.


Beide scans hierboven en die hieronder 4 x ware grootte
The two scans above and the one below 4 x enlarged.

De plant bloeit meestal niet rijk, maar vrij regelmatig verschijnen er wat bruinrode bloempjes, die onderaan de stengels ontstaan - er vormt zich een kleine verdikking waar bloemknopjes uitgroeien, zodat de ene bloem de andere opvolgt. De plant bloeit vaker dan de meeste aasbloemen, en trekt minder vliegen omdat hij niet zo stinkt.

The plant usually doesn't have many flowers at a time, but it bears more flowers than the bigger stapeliads, and more frequently too. They appear at the base of the stems, which thickens a bit and produces some buds, developing after oneanother. Because the flowers don't smell as bad as those of the bigger varieties, they don't attract so many flies either.


herbarium homepage