toevoeging op 19-1-2006 / addition on 19-1-2006

Muizenoortje - 'Oreja de Ratón' - Mouse ear
Aichryson laxum (Crassulaceae)

Zo'n 2 jaar geleden (zomer 1999) kreeg ik van een goede kennis een stek van een vetplant, die zij ook van een kennis had gekregen die ook niet wist hoe de plant heette. Sindsdien heb ik af en toe gezocht in mijn (vele) plantenboeken, en nergens een spoor kunnen ontdekken van deze vrij gemakkelijke kamerplant, die nu en dan gele bloempjes vertoont, en ietwat kleverige stengels heeft. Bladeren en stengels zijn behaard. Ik dacht aan een soort Crassula, en bleek er niet zo heel ver af te zitten, want hij behoort zeker tot dezelfde plantenfamilie, Crassulaceae.
Mw. K. Stenman uit Zweden, die me ook de tip gegeven had dat mijn eerst onbekende Hoya een Hoya australis moest zijn, wat ook bleek te kloppen toen ik die naam op het Internet nazocht, heeft me goed geholpen. Ze deed de suggestie dat het om een Aeonium ging, maar deze leek me net iets tč succulent en te stijve rozetten vormend. Op een internet-pagina echter waar verschillende Aeonium varieteiten besproken werden met een foto'tje erbij, vond ik een plant die er heel wat meer op leek: de Aichryson laxum. Nazoeken van deze naam op Internet leverde me helaas geen andere foto's meer op, maar uit verschillende beschrijvingen bleken de harige bladeren en kleverige, wat purpergroene stengels - het moet 'm wel zijn, dacht ik. Een Nederlandse of Engelse naam heb ik nergens kunnen vinden, maar dat is met meer kamerplanten het geval. Waarschijnlijk bestaat er wel een Spaanse naam, want de plant is inheems op de Canarische Eilanden, waar men door het isolement een zeer aparte flora aantreft.

Januari 2006 -
De bewuste webpagina (http://www.malkmus.de/plants/aeonium/aeonium_aichryson_greenovia.htm) waar ik omstreeks 2001 naar verwees is inmiddels helaas niet meer on-line, maar sluist door naar een andere waarop na enig zoeken een link speciaal naar verschillende Aichryson-variëteiten te vinden is. Een stuk Duitse tekst maakt duidelijk dat de plant wel degelijk een Spaanse naam heeft: 'Oreja de Ratón' en een Duitse vertaling: 'Mäuseöhrchen' - 'Muizenoortje' dus...
Wel te begrijpen, met die harige ronde blaadjes.

De plant heeft na zijn eerste bloei een jaar of twee helemaal niet gebloeid. Waarschijnlijk doordat hij overwinterde in de warmte. Nadat hij naar de koude slaapkamer werd verbannen begon de bloei weer. In 2003 was deze overweldigend, maar op een gegeven moment waren er heel veel bloemen en haast geen bladeren meer. Dat heeft zich later weer hersteld, maar enige stukken van de plant moesten worden verwijderd.

Voor een detail uit de foto hieronder, klik hier.

More than 2 years ago (summer 1999) I got a cutting of a succulent from an acquaintance of mine, who'd got the plant from another acquaintance who didn't know either what the name of the plant was.
Ever since I've looked now and then in my (numerous) books about plants, but couldn't find a trace of this rather easy houseplant, which sometimes gives some yellow flowers, and has sticky stems. Leaves and stems are hairy.
I thought of a kind of Crassula, and proved not to be far from it - it certainly belongs to the
Crassulaceae family.
Ms. K. Stenman from Sweden, who also gave me the suggestion that my at first unknown Hoya should be a
Hoya australis, which proved right when I searched this name on the web, gave me a hint in the right direction. She thought this plant looked like some Aeonium, and I searched this name on Internet. I came across a webpage where they gave some small pictures, but the Aeoniums looked more succulent and with tighter rosettes. The same page, however, contained more Crassulaceae and I found a picture and description which were far more like it: Aichryson laxum.
I'm pretty sure this is the one. Searching this name on the web offered me a few more short descriptions, mentioning a.o. the hairy leaves and sticky purplish-green stems, but no more pictures. I couldn't find any Dutch or English common name, but that's the case with more exotic houseplants.
I suppose there must be a Spanish common name, for the plant's homeland are the Canary Islands, where there's quite a special flora because of the isolated position.

January 2006 -
The web-page I meant (http://www.malkmus.de/plants/aeonium/aeonium_aichryson_greenovia.htm) doesn't exist anymore, but now it relocates you to a German page where you can find a link to various kinds of
Aichryson. A piece of text says that the plant does have a Spanish name: 'Oreja de Ratón', and gives a German translation: 'Mäuseöhrchen' - meaning 'Mouse ear'...
Easy to understand, with these hairy small roundish leaves.

After its first bloom the plant didn't bear any flowers for about 2 years, probably because it stayed in the warm livingroom during winter. I moved it to the cold bedroom, and after that flowering started again. In 2003 there were masses of flowers on the plant, and hardly any leaves anymore. Later on it recovered, but some parts of the plant had to be removed.

For a detail from photo above left, click here.herbarium homepage