Sierui - Ornamental onion - Allium aflatunense (Liliaceae)


Deze schitterend bloeiende sieruien heb ik al sinds 1981. In mei, als mijn favoriete fuchsia's nog niet in de volle grond staan, zijn deze "paarse bollen" de blikvangers in mijn tuin.
't Begon met een pakketje van 10 bollen van een postorderbedrijf dat niet zo heel best leverde - verscheidene planten die al half dood waren of gewoon andere dan ik had besteld uit de catalogus.
Van de 10 Alliums kwamen er 9 op, en de eerstvolgende jaren werden het er eerder minder dan meer, omdat ik het advies volgde van "verwildering", dus niet rooien na de bloei en in de winter opnieuw bollen zetten. Totdat ik dat een keer probeerde, omdat het een "zootje" dreigde te worden van allemaal groene sprieten met hier en daar een te kleine bloem. Dadelijk resultaat: de op gelijke afstanden geplante bollen bloeiden meteen beter. Eerst herplantte ik ze in november, maar onze soms wel heel natte herfst en winter bleek sommige bollen te doen verschimmelen, met 't gevaar dat andere ook werden aangestoken.
Vandaar dat ik de plantdatum heb verlegd naar januari/februari, wat wel 't risico meebrengt dat door aanhoudende vorst de grond lange tijd ontoegankelijk blijft.
Het afgelopen winterseizoen (2003) was er eentje met veel vorst, ik zag op 10 februari mijn kans schoon om de bollen te zetten, daarna vroor de grond weer dicht. Maar voor de vorst de grond uit is, is er van groei van de bollen toch nog geen sprake, dus het maakte niets uit. Ze zijn dit jaar vrij laat in bloei, doordat het lang heeft gevroren en het zonnige weer in maart en april toch wel vrij koud was.
Since 1981 I've grown these lovely ornamental onions. In May, before I plant my favourite fuchsias in the ground, these "purple balls" are the eye-catchers in my garden.
They started as a packet of 10 bulbs from a mail-order company delivering material of rather mediocre quality, as I received some plants half-dead and others quite different from what was shown in the catalogue.
Of the 10
Allium bulbs 9 survived and flowered, but the following years they started to decline, because I left the bulbs in the ground after flowering as was recommended. After a few years there weren't many flowers left among the lot of untidy long leaves, so I took out the bulbs and planted them anew at regular distances. The next year gave a far better result, so now I take the bulbs out after the leaves have died back (about half June), to replant them in the next winter. At first I did this in November, but our autumns and winters often are very wet and make the bulbs get mouldy, so I noticed; therefore during the last few years I didn't put them back till January/February.
This year (2003) we had a lot of frost (which is a risk, because the ground becomes too hard to plant anything). I didn't have the chance before 10 February to plant them, one or two days later the frost hardened the soil again. This was not too late, because the bulbs don't start growing before the frost has gone, so it makes no difference to the flowering time.
They were late this spring anyway, because the frost-period was long and even in March and April it was still cold, in spite of a lot of sunshine.


En voor n knappen de schutbladen van de knoppen open,
waaruit de eigenlijke bloemknopjes tevoorschijn barsten
One by one the bracts of the buds break open, letting out the real flowerbuds


15 mei 2002: De Alliums bloeien open, met op de achtergrond uitbottende fuchsia's uit de winterberging
15 May 2002: Alliums opening up, with in the background sprouting fuchsias taken out of their winterstorage


Enige scans van bloemhoofden, nog grotendeels in knop / Some scans of flowerheads, still largely in bud.Hierboven knoppen en bloempjes,
4 x vergroot van opzij,
en links de bloempjes van bovenaf,
6 x vergroot.

Above a side-view of buds and flowers,
4 x enlarged,
and left a top-view,
6 x enlarged.

Ook de uitgebloeide bloemen zijn heel decoratief - ze blijven vrij lang mooi, en kunnen een fraai onderdeel vormen van bloemstukken.


The flowers are followed by green fruits that can last for some time and are very decorative in flower arrangements.Zie op volgende bladzijde de ontwikkeling van bol tot bloemstuk.

On the next page the story from
bulb to flower arrangement.herbarium homepage