Olifantsoor - Elephant Ear / Taro - Alocasia cuprea (Araceae)

   
Deze kamerplant is waarschijnlijk vrij nieuw in Nederland, want in mijn plantenboeken kon ik 'm niet vinden, en ook de kennis van wie de plant is en van wie ik de meeste van deze foto's kreeg, kon hem niet thuisbrengen.
Ik herkende het blad echter van het Internet, waardoor ik nu toch weet hoe hij heet.
De Nederlandse naam heb ik eerlijkgezegd uit 't Engels vertaald, ik denk niet dat er een officiële Nederlandse naam bestaat.
Of het bijzonder is dat de plant bloeide, zou ik niet weten, daar had ik nog geen plaatjes van gezien.
Deze plant is verwant aan Alocasia amazonica, die men tegenwoordig nogal eens ziet aangeboden, met donkergroene bladeren met zilverwitte nerven, die van plastic lijken. Naast Alocasia schijnt voor dezelfde planten ook de naam Colocasia in gebruik te zijn. Beide worden ook aangeduid als "taro".
I saw this plant at a friend's home, and couldn't find it anywhere in my books about plants, I think it is rather new to the Netherlands.
But I saw it before on the Internet, so I'm glad to be able to mention the name here.

I have no idea if it is easy to get this plant into flower, I didn't see any pictures of this before.
The plant is related to the "African Mask",
Alocasia amazonica, which has darkgreen leaves with silver-white veins, looking like plastic. With us in the Netherlands you see that one pretty often, it's a "fashionable" plant these days.
Beside
Alocasia the name Colocasia seems to be used for the same plant genus. Both are associated with the common name "taro", about the starchy product that can be prepared from the rhizomes, mainly from Colocasia esculenta.

      
Linksboven de bloemknop van de plant, daarnaast de fraaie bloem.
De variëteitsnaam cuprea betekent: koperkleurig, hetgeen moet slaan op de kleur van de bladeren, met name de achterkant.
Above left the flowerbud, on the right the lovely flower.
The variety-name
cuprea means: copper-coloured, which must be about the colour of the leaves, especially on the back.

     
Een prachtige aronskelk-achtige bloem, helaas maar één dag open
A beautiful arum-flower, only open for one day


Uitgebloeid na 1 dag / Past flowering, after 1 day

 
De uitgebloeide plant in de vensterbank / Elephant Ear with faded flower in the windowherbarium homepage