Boskruiskruid-kruising? - Hybridized ragwort? - Senecio hybr. (Compositae)


Kruiskruid op het dijkje bij de Fonejachtbrug bij Suawoude, minstens een meter hoog; ik dacht eerst aan Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), naar de vorm van de bloemen, maar deze planten waren aanmerkelijk hoger en de bladeren zijn anders.
Een zoektocht op het internet deed eerder denken dat het hier ging om Boskruiskruid (Senecio sylvaticus), maar de bladeren daarvan hebben veel diepere insnijdingen dan de hier aangetroffen planten. Het blad van deze planten is veel smaller en lijkt eigenlijk wel veel op de lijnvormige vetplantachtige bladeren van Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) - is hier misschien sprake van een spontane kruising?
Ragwort on the dike at Fonejacht Bridge at Suawoude in the province of Friesland, at least 1 m / 3 ft high. Taking this picture, I thought it was just a big bush of groundsel (Senecio vulgaris),  judging the flowers, but these plants were a lot taller and with different leaves.
Looking around the worldwide web I got the idea it might be Woodland ragwort
(Senecio sylvaticus), but its leaves have also much deeper incisions than the plants found here, the leaves of which are much narrower and in fact look a lot like the linear succulent leaves of Narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens).
I wonder, could this be a spontaneous crossing between two species?


Smalle onregelmatige, fascinerend lelijke bladeren die haast per ongeluk hier en daar ingesneden lijken
Narrow irregular, fascinatingly ugly leaves that only seem indented here and there by accident


Voor nageslacht wordt wel weer gezorgd / However, these will certainly survive in their offspring


Kruiskruiden-pagina / Ragwort page

Alarmerende krantenartikelen uit 2004 en 2005


herbarium homepage