Siciliaanse winde   -   Sicilian bindweed
Convolvulus siculus (Convolvulaceae)


   

Bovenstaande kleinbloemige winde is opgekweekt uit zaad dat ik ooit kreeg bij de Hortus Botanicus in Amsterdam, in ruil voor wat andere zaden, nl. van de rijstwinde die ik zelf ook had opgekweekt.
Een zoektocht op het web naar een andere foto van C. siculus leverde me alleen een gedroogd exemplaar op, op een Italiaanse website - niet zo erg duidelijk, want de hele plant was bruin, en gedroogd toen hij al uitgebloeid was, er zaten vruchten aan. Het blad kwam echter qua vorm helemaal overeen.
Uit de schaarse omschrijvingen heb ik verder opgemaakt dat de plant inderdaad kleine blauwe bloemen heeft, en tegenwoordig zeldzaam is.
Behalve op SiciliŽ schijnt hij in Zuid-Frankrijk ook voor te komen.
Hierbij dus nu een foto op het Internet van deze kleine winde, links ongeveer op ware grootte, maar mogelijk waren de bloempjes zelfs nog kleiner. Ik herinner me, dat de plant me destijds wat tegenviel, wat onooglijk vergeleken met andere windes. Bovendien droeg de door mij in een pot gekweekte plant niet veel bloemen.
The above small-flowered blue bindweed was grown from seed that I got years ago at the Hortus Botanicus at Amsterdam, in return for some other seeds, namely of the rice morning glory that I had also grown myself.
Searching the Internet for another photo of
C. siculus didn't give much of a result, the only picture I found was of a dried specimen at an Italian website - not very clear, because the whole plant had turned brown, and had been dried when it was already past flowering, only some fruits were visible. The leaves, however, had evidently the same shape as the above one.
From the scarce descriptions I gathered further that the plant indeed should have these small blue flowers, and that it is rare nowadays.
Apart from on Sicily, it seems to occur in the South of France too.
So here I add to the web this photo of the small blue-flowered bindweed, the picture on the left being at about real size, but possibly the flowers were even smaller. They seemed to me a bit insignificant at that time, and the plant (grown in a pot) didn't bear many flowers anyway.

   
Zaden 4 x vergroot en op ware grootte (foto links), en in het originele zakje op ware grootte (rechts).
Seeds 4 x enlarged and real size (left scan), and in the original plastic bag at real size (right scan).


herbarium homepage