Pompoen / Sierkalebas - Pumpkin / Gourd - Cucurbita pepo (Cucurbitaceae)

Pompoenen en kalebassen, cultivars of hybriden van Cucurbita sp. (meestal Cucurbita pepo) zijn eenjarige planten, die vaak erg fors zijn, dus meters groeien in één seizoen en vaak kilo's zware vruchten voortbrengen.
Ze hebben zon en genoeg ruimte op een beschutte plaats nodig, en ook vruchtbare grond omdat ze veel voedingsstoffen nodig hebben voor hun snelle groei.
Winterhard zijn ze niet, waarschijnlijk zelfs de zaden niet, ze komen oorspronkelijk dan ook uit warmere streken dan ons Nederland.
Er zijn vele soorten, grotere en kleinere, het formaat van blad en bloem is evenredig met de vruchten. Ook zijn er zowel klimmende planten met ranken, als kruipende zonder.
Pumpkins and gourds, cultivars or hybrids of Cucurbita sp. (mostly Cucurbita pepo) are annual plants, often big and sturdy, so growing meters in one season and developing fruits of several kilograms in weight.
They need sunshine and plenty of room at a sheltered spot, and also fertile soil because they need a lot of nutrition for their quick growth.
They aren't winterhardy, probably not even the seeds; they originate from warmer regions than our Netherlands.
There are many kinds, bigger and smaller, the size of foliage and flowers corresponding with the size of the fruits. There are creeping as well as climbing plants, the latter bearing tendrils in the leaf-axils.


Pompoenplant met vrucht en manlijke bloem / Pumpkin plant with fruit and male flower
Vroeger zag ik alleen op vakantie pompoenplanten, meestal in Duitsland. Ze hebben ook vrij veel zon en warmte en een beschutte plek nodig om een goede groei en ook nog vruchten te geven. De foto's hierboven en hiernaast zijn van zo'n gelegenheid.
Maar tegenwoordig zijn sierkalebassen hier erg in de mode, men legt ze te pronk in de tuin, vaak op een wrak tafeltje en twee wiebelige stoeltjes die ook erg "in" zijn. In grote tuinen met een beschutte ligging worden de planten nu in Nederland ook wel gekweekt, zoals de foto hieronder laat zien.

Formerly I only saw pumpkin plants when I was on holidays, mostly in Germany. They need a good amount of sunshine and warmth, and a sheltered spot to give good growing results and fruits. The above photos and the picture on the left were taken on such an occasion.
But at the moment the fruits of decorative gourds are very trendy here, they are exposed often in gardens, on a shaky table with two rickety chairs being also particular fashion-stuff. Nowadays gourds and pumpkins are also grown here in the Netherlands in large gardens with enough shelter, as you can see in the picture right below.

 
Een veld sierkalebasplanten in een grote tuin in Oranjewoud; detail hieronder
A field of decorative gourd plants in a large garden at Oranjewoud (Friesland); detail below

Modieus tuinsetje met sierkalebassen / Trendy garden-set with decorative gourds


Sierkalebassen in verschillende soorten en maten op een markt
Various kinds and sizes of decorative gourds in a market


Sierkalebassen zijn langer houdbaar dan eetbare pompoenen, zoals hieronder
Decorative gourds last longer than edible pumpkins like those below


Eetbare pompoenen te koop aangeboden / Edible pumpkins for sale


Pompoen 'Aspen', zowel eetbaar als vrij lang houdbaar; wordt ook voor Halloween gebruikt
Pumpkin 'Aspen', used for edible as well as relatively long-lasting decorative purposes, e.g. Halloween

Eigen pompoenplantjes in 2004 / My own little plants in 2004

Pompoen in 't wild / Wild-growing pumpkin


herbarium homepage