Treurend hartje - Bleeding hearts - Dicentra eximia (Papaveraceae/Fumariaceae)

   


Het kleine treurend hartje (Dicentra eximia) is nauw verwant aan het grotere (Dicentra spectabilis) dat meestal tweekleurig is. De kleinere soort bloeit in de zomer, de grotere in het voorjaar. De kleine soort is meestal eenkleurig rose, maar kan ook wit zijn.

This 'bleeding heart' is related to the bigger, mostly two-coloured one (Dicentra spectabilis). The smaller variety flowers in summer, the bigger one in spring. The smaller, self-coloured variety is mostly pink, but exists also in white.


Bloemstengels, vergroot, in de tuin / Flowering stems, enlarged, in the garden


Aan de bijna uitgebloeide stengels zijn de lege bloemsteeltjes blijven zitten
On the almost faded flowering stems lots of empty pedicels have remained


Hierboven: 4 x vergroot, daarboven: 2 x vergroot. / Above: 4 x enlarged, above that: 2 x enlarged


herbarium homepage