Vervolg: vrucht en zaden / Continuation: fruit and seeds

Gele plomp   -   Yellow waterlily / spatterdock
Nuphar lutea
(Nymphaeaceae)


Als men goed kijkt, ziet men in het zoekplaatje hierboven maar liefst 5 uitgebloeide bloemen - onderaan eentje die nog maar net zijn gele kleur heeft verloren maar duidelijk nog de bloemvorm heeft, terwijl de andere al in een verder vruchtstadium zijn. De flesvormige vruchten drijven in het water, met de groengeworden stempels erbovenuit als de halzen van halfgevulde flessen. Een grappige bijkomstigheid is, dat de geur van deze vruchten zelfs iets aan verschaalde wijn doet denken. Having a proper look, you see in the picture above no less than 5 faded flowers - in the front one just having lost its yellow colour, but still having the shape of a flower, while the others already have reached the bottle-shape of the riper fruit. They float in the water, with the old green stigmas on top sticking out of the water like the necks of half-filled bottles.
A funny detail is that the smell of these fruits even somewhat resembles that of stale wine.

   
De vrucht op ongeveer ware grootte.
Van binnen zit luchtgevuld sponsachtig weefsel (waardoor de vrucht kan blijven drijven) waartussen zich de zaden bevinden.
Die zitten heel efficiėnt opgeborgen, het lijken er op de scan niet zo veel maar na zorgvuldig uitpellen bleken er ongeveer 200 te zijn!
The fruit at about real size. Its inside consists of spongy air-filled tissue (hence the floating quality of the fruit) containing the seeds, packed with great efficiency - there don't seem to be a great many in the scan, but after peeling them all out of the tissue I counted about 200 seeds!Bovenaanzicht van de vrucht, met de verdroogde stempels / Top view of fruit, with dried stigmas


Doorgesneden vrucht, ongeveer 3 x ware grootte. Onderaan de glanzend groene "fles" zitten de resten van het voorheen gele bloemdek. Erboven enige zaden; ze variėren in grootte en vorm.
Fruit cut through, about 3 x enlargement.
At the foot of the glossy green "bottle" you see the remains of the once yellow perianth.
Above it some seeds; they vary in size and shape.


Op bovenstaande scan, 4 x vergroot, is de structuur van het geelachtige sponsweefsel goed zichtbaar. De dikke, in lengterichting doorgesneden stengel toont zeer duidelijke vaten.
Op het kleine plaatje rechts een waterworm,
4 x vergroot, die zich tussen de vergane bloemdekbladen verschool.
In the above picture, 4 x enlarged, the structure of the yellowish sponge-tissue is clearly visible. The thick stem, cut through vertically, shows the vessels inside.
The small picture on the right shows a waterworm, 4 x enlarged, that was hidden among the remains of the perianth.

   
Tenslotte de stengeldoorsnede in lengterichting (4 x vergroot), en daarnaast een dwarsdoorsnede (6½ x), waarbij de stengelvaten in een soort honingraatstructuur te zien zijn. On the left the vertical stem-section
(4 x enlarged), and on the right the horizontal section (6½ x), showing the vessels in a kind of honeycomb-structure.p. 1 herbarium homepage