De val van de gouden regen / Our Laburnum falling down

      
Onze goudenregen maakte geleidelijk slagzij gedurende de storm van 28-5-2000.
Our Laburnum gradually falling over during the storm.

De volgende dag, toen het weer opgeknapt was, moest hij worden gesloopt en gerooid.
The next day, when the weather had picked up, the tree had to be removed and sawn into pieces.


    

Helaas...

De hevige storm van 28 mei 2000 deed onze prachtige gouden regen onverwacht sneuvelen.
Een paar weken tevoren had hij nog schitterend gebloeid, nu zat hij vol in 't blad en ving daardoor teveel wind om overeind te blijven. Nader onderzoek wees ook uit, dat de stam ondermijnd was door een beschadiging, die naar binnen toe was ingerot (waarschijnlijk veroorzaakt door de kat, die het ding als favoriete krabpaal beschouwde...).
We zullen 's zomers de heerlijke lommerschaduw met de doorvallende zonnevlekjes erg missen, misschien nóg wel meer dan de elegante verschijning van de boom zelf, die een sieraad voor onze tuin betekende.
Op de lege plek hebben we een klein seringeboompje gezet, maar 't is de vraag of dat aanslaat, en zelfs in dat geval zal het nog jaren duren eer dat wat schaduw geeft...


(hiernaast: het seringeboompje / left: the tiny lilac tree)

Alas...

Our lovely Laburnum fell down by the terrible storm on May 28th, 2000.
A few weeks earlier the tree had been in full flower, and by now it had quite a lot of leaves by which it caugt too much wind to stay upright. After some investigation we also found out, that the trunk had become rotten inside, probably by damage caused by the cat, whose limited intelligence had told him to use the tree as a scratching pole.
In summer we will sorely miss the delightful filtered shade of the foliage, with the friendly spots of sunlight falling through - even more than the elegant appearance of the tree itself, which was an ornament to our garden.
We've put a small lilac tree in its place, but it's not sure yet if this will make it, and even if so, it will take years of growth to give a reasonable amount of shade...


herbarium homepage