Stinkend nieskruid - Stinking Hellebore - Helleborus foetidus (Ranunculaceae)

Deze Helleborus met vele kleine bloemen in gecompliceerde bloeiwijzen groeit hier en daar in Zuid- en West-Europa op kalkrijke bosgrond, maar komt in Nederland niet in 't wild voor. Soms wordt de plant hier in tuinen gekweekt. This Hellebore with its many small flowers in complicated inflorescences is only grown in gardens in the Netherlands, but occurs in the wild in Western and Southern Europe in some woods on calcareous soil.Ik had al zo'n idee, toen ik een bloempje had geplukt om te scannen, dat het om Helleborus foetidus (Stinkend nieskruid) ging - er kwam een vrij sterke ietwat irriterende geur uit 't steeltje en in mindere mate uit de bloem zelf. Naspeuring in een paar plantenboeken en foto's op 't Internet bevestigden dit vermoeden.
By the smell that came from the above flower I had picked for scanning, I expected it should be Helleborus foetidus, the Stinking Hellebore - a rather strong, somewhat irritating smell came from the cut stem and more or less from the flower itself. Looking it up in a few books and photos on the web gave me certainty about this.De plant is geheel in tinten groen uitgevoerd, op de purperen rand langs de bloemkelk na. De sierlijke donkergroene bladeren vormen een verrassend contrast met de lichtgroene bloeiwijze.

Waarschuwing:
Deze plant, vroeger voor medicinale doeleinden (veeartsenij) gebruikt, is behoorlijk giftig!


The plant's colouring consists of several shades of green, only the rim around the calyx is purple. The elegant darkgreen foliage gives a surprising contrast with the lightgreen inflorescence.

Warning:
This plant, formerly used for medication to cattle, is rather poisonous!


Bloemen jong (met meeldraden) en oud (zonder) / Flowers young (with stamens) and old (without them)


Kokervruchten met oude stampers steken uit de uitgebloeide bloem
Fruits with old pistils protruding from the faded flower


     
De vruchten in een later stadium / Fruits a few weeks later

           


herbarium homepage