Lenteroos - Lenten rose - Helleborus dumetorum (?) (Ranunculaceae)
Mogelijk is dit gewoon een groene H. orientalis hybride, maar waarschijnlijker een H. dumetorum of tenminste een kruising hiervan. De geheel groene bloemen en de fijne bladeren wijzen in die richting.
Helleborus dumetorum ( 30 cm) is lager dan H. orientalis ( 45 cm), en bloeit iets vroeger.
Hieronder de bladeren van H. dumetorum in mijn eigen tuin, wat beschadigd door slakken...

Possibly this is just a green variant of H. orientalis, but more probably is a H. dumetorum or at least a hybrid of it. The totally green flowers and the narrower leaves give me that impression.
H. dumetorum ( 30 cm) is lower than H. orientalis ( 45 cm), and flowers a bit earlier.
Below the leaves of
H. dumetorum in my own garden, a bit damaged by snails...
herbarium homepage