Waterviolier  -  Water violet  -  Hottonia palustris (Primulaceae)


28 mei 2004:
Omringende bomen weerspiegelen in de pasgegraven vijver, terwijl boven 't wateroppervlak duizenden sierlijke stengels met lichtlila bloemen pronken. Op plaatsen waar de bomen niet spiegelen, ziet men de weerspiegeling van de plantjes zelf, wat een heel speciaal effect geeft.
28 May 2004:
Adjacent trees mirror in the newly-dug pond, while out of the watersurface emerge thousands of elegant stems showing their light-mauve flowers. In spots where you don't see the reflection of the trees in the water, the little plants mirror themselves, providing a very special effect.


In de schemering lijkt het bijna of er elfjes over het water dansen; de groene wolk onder water zijn de bladeren
In the twilight they're almost like faeries dancing on the water; the leaves form a green cloud under the surface


Mysterieus oplichtend, afstandelijk door het waterbestaan
Lighting up mysteriously, at a distance by their water existence


Bladeren aan de oppervlakte van het water / Leaves visible at the surface of the water


Onrijpe vruchtjes na de bloei ( 3 x vergroot) / Unripe fruits after flowering ( 3 x enlarged)


Bloeistengel in een vaasje; knoppen ten dele opengegaan
Flowering stem in a vase; some buds had opened

Inmiddels (2de helft juli) zijn de bloemstengels in de vijver afgestorven en bijna geheel verdwenen. Het is te hopen dat deze fraaie planten zich volgend jaar weer opnieuw zullen laten zien. In the meantime (2nd half July) the flowering stems in the pond have died back and almost vanished. It is to be hoped for these pretty plants will come into flower again next year.

...en helaas, dit mocht niet zo wezen / ...and alas, this was not so at all


herbarium homepage