Sierwinde - Morningglory   (Ipomoea purpurea - Convolvulaceae)

   

Hierboven de bloemen zoals ze het eerste jaar bloeiden - rose van tint.
Uit de zaden (zie hiernaast) die ik verzamelde, kwamen paarsbloeiende planten, zoals hieronder te zien is.

Above the flowers as they were the first year - pink-coloured. From their seeds (picture left) I grew new plants, which proved to flower violet-purple as you can see below.
Jonge planten die tegen het gaas van de omheining opgroeien
Young plants growing against the wire mesh fence around the garden

Bloem en hartvormig blad

Flower and heart-shaped leaf

Zij-aanzicht bloem / Side-view of flower


De zon schijnt dwars door een bloem heen / Sunshine like a little lamp in a flower


herbarium homepage