Clematis x 'Nelly Moser'   (Clematis hybr.) - Ranunculaceae)

Een 'Nelly Moser'-bloem heeft normaal acht kroonbladen, maar het bovenstaande exemplaar heeft er maar zes. Het was een "nabloeier" in de herfst van 1999.
Er zijn ook clematissen die van nature zes kroonbladen hebben, vier komt ook voor zoals bij de donkerpaarse Clematis x 'Jackmannii'. Ook bestaan er dubbele cultivars, die uiteraard nog meer dan acht kroonbladen hebben, maar in verschillende lagen.
Gedurende de laatste decennia zijn er een heleboel nieuwe Clematis hybriden op de markt gekomen.
A 'Nelly Moser' flower normally has eight petals, but the above one has only six. It was a late flower in the autumn of 1999.
There are clematis hybrids having six petals by nature, also four petals occurs, like with the old dark-violet
Clematis x 'Jackmannii'.

Double ones also exist, having more than eight petals, but in more than one layer.

During the last few decennia quite a lot of new
Clematis hybrids have been developed.

    

Hierboven het hart van de bloem. Binnen een krans van donkerpurperen meeldraden bevindt zich een bosje lichtgele stampers, die later uitgroeien tot de groene "bolletjes" die nog enige tijd aan de plant blijven zitten en er ook nog wel aardig uitzien, tot ze verdrogen en wegwaaien met de rijpe zaden (zie vorige bladzijde).
Rechtsboven een blad, dat bestaat uit 3 blaadjes; het middelste fungeert als hechtrank, de bladsteel draait zich rond kippengaas e.d., de plant is een uitgesproken klimmer en heeft steun nodig, anders geeft zij zeer magere bloeiresultaten.
Above left the heart of the flower. Within a circle of darkpurple stamens there is a bunch of yellow pistils, which will grow out to become the green "balls" remaining on the plant for some time and looking decorative till they dry out and are blown away with the ripe seeds (see page 1).
On the right a close-up of a leaf, consisting of 3 folioles; the middle-most has the quality of a tendril, its petiole twisting itself around wire and the like. The plant is a real climber and needs a good support (e.g. chicken wire), otherwise it will give only meagre flowering results.

Men kan een clematis voor enige jaren in een grote pot kweken (bijv. op een veranda), maar na een paar jaar gaat de plant wel achteruit, de volle grond is toch eigenlijk wel een vereiste voor blijvende resultaten.
Ik kreeg mijn plant als een kale wortel uit een bloempot die jaren op mijn moeders balkon had gestaan. Eenmaal in een hoekje van mijn tuin tegen 't huis geplant liep de wortel uit met een rank met enige bladeren, daarna duurde het twee of drie jaar voordat de eerste bloem verscheen.

The plant can be grown in a big pot for some time, but after a few years it will stop flowering and die later-on; for durable results it's necessary to put it in the ground.
I got my plant as a mere root, remaining from a Clematis on my mother's balcony. Once planted in a corner of my garden against our house, the root sent up one long stem with a few leaves, but it took two or three years before the first flower appeared.

herbarium homepage