Pastinaak - Parsnip - Pastinaca sativa (Umbelliferae)


De meeste schermbloemigen hebben witte bloempjes, maar die van de pastinaak zijn geel.
De plant groeit in wegbermen, maar lang niet overal in Nederland. Het is niet een erg algemene plant.
Deze tweejarige plant werd vroeger als voedingsgewas gekweekt vanwege de witte, aromatische wortel; ook wel als veevoer gebruikt.
Ook werd de wortel wel geraspt voor medicinale doeleinden.

Most Umbelliferae have white flowers, but the parsnip's are yellow.
It grows along roads, but not everywhere in the Netherlands. It's not really a common plant.
Formerly this biennial was cultivated as foodcrop, for its white aromatic root; also used as feed for cattle.
Also, the root was shredded for medical use.


De bloemen hierboven zijn bijna 3x vergroot / Flowers above almost 3x enlarged.


Hierboven een bloemscherm in knop, bijna 3x vergroot
Above an umbel with buds, 3 x enlarged

Links: de omwindselblaadjes waaruit de bloeiwijze omhoog is gegroeid; linksboven een vertakking waar weer een nieuw bloemscherm uit gaat groeien. De ronde stengels zijn gegroefd, typerend voor schermbloemigen.
Above left: the involucre-leaflets from which the umbel grew upward; left a branch from which a new umbel starts growing. The round stems are ribbed, which is typical for Umbelliferae.
Linksonder: blad onder; rechtsonder: blad boven / Below left: underside of leaf; right: upperside of leaf
  


herbarium homepage