Poederkwast - Royal Paint Brush, White Blood Lily, Powder Puff,
Shaving Brush Plant
- Haemanthus albiflos
(Amaryllidaceae)

   
De poederkwast (Haemanthus albiflos) komt zoals zoveel kamerplanten uit Zuid-Afrika.
Hoewel ik heb gelezen dat hij in 't voorjaar bloeit (zowel in zijn natuurlijke omgeving: oktober, zuidelijk halfrond), als in de kamer alhier (april), is mijn ervaring dat het eerder een najaarsbloeier is.
Er zijn verschillende soorten poederkwasten, ook met rode en roze bloemen en ander blad (gesteeld en dunner). Deze witbloeiende echter heeft min of meer succulente zittende bladeren die een langwerpige bol omvatten.
De bloeistengels groeien aan de toppen tussen twee bladeren uit (zie foto rechtsboven).
De "kwast" bestaat uit een bloeiwijze van tientallen kleine witte bloempjes die worden ingesloten door enige groene schutbladen.
"Powder Puff" (Haemanthus albiflos) has several common names in English, as you can see at the top of this page.
Its natural habitat is in South Africa, land of origin of many houseplants.
Though I read it flowers in spring (in nature: October, southern hemisphere), and with us in April, my own experience is that it generally flowers in autumn.
There are various kinds of powder puffs, also with red or pink flowers and different leaves (thinner and stalked). This white-flowered one, however, has almost succulent, sessile leaves enclosing an oblong bulb. The flowering stems emerge at each top from between two leaves (see above right picture). The "brush" exists of an umbel of dozens of white flowers, closed in by a few green bracts.


De bloem is ook letterlijk een kwast.
Strijk je erlangs, dan zit je meteen vol stuifmeel, maar om bessen te krijgen, moet even met een kwastje over de bloemen worden gestreken om het stuifmeel op de stampers te krijgen. Bevruchting gaat vaak niet vanzelf.
The flower really looks like a brush.
Touching it means becoming yellow!
To get berries after flowering, however, it is recommended to brush the pollen onto the pistils, as fertilization doesn't always occur by itself.


Hierboven een blik in de vele bloempjes, de meeste meeldraden zijn hier nog niet rijp.
Above a view of the inside of the inflorescense, most stamens aren't ripe yet.


De kleine witte bloempjes staan dicht op elkaar binnen de omringende schutbladen, het zijn lelie-achtige bloempjes, hierboven 4 x vergroot. Het opengesneden bloempje laat duidelijk 6 bloemdekbladen, 6 meeldraden en 1 stamper zien. The small white flowers grow densely together inside the surrounding bracts, they're small lilies indeed, 4 x enlarged in the above picture. The cut-through flower shows clearly a 6-part perianth, 6 stamens and 1 pistil.

 
Onder de bloempjes vormen zich na bestuiving bessen, die als ze rood en rijp zijn losraken en vallen.
After fertilization berries grow under the flowers, turning red when ripe. They simply drop out.


Hierboven een paar bessen, ongeveer 3 x ware grootte. Onder het oranje schilletje zit één vrij groot, doorzichtig zaad waarin de groene kiem al zichtbaar is. De bessen kunnen meteen worden gezaaid, maar ook nog een poos blijven liggen, dan drogen ze wel een beetje in. Soms ook lopen ze alvast uit, dan moeten ze gauw worden geplant anders verdrogen ze. Above some berries, about 3 x enlarged. Within the orange skin there's just one rather big, translucent seed in which the green germ is already visible. The berries can be sown immediately, but also be kept for a while, they'll shrivel up a bit. Sometimes they start running out, than they must be planted otherwise they dry out and die.
Op de foto hier linksboven een paar jonge plantjes, ze groeien vrij langzaam. Rechtsboven een plantje in detail, om te laten zien hoe harig de eerste blaadjes zijn. De latere bladeren hebben alleen maar een krans van haartjes langs de rand, zoals op de linker foto te zien is bij het grootste exemplaar. In the photo above left a few young plants, they don't grow very fast. On the right a little plant in detail to show how hairy the first leaves are. Later leaves are only surrounded by hairs on the edge - look at the biggest plant left.

Links: jong plantje dat al enige tijd in aarde heeft gegroeid (4 x vergroot & ware grootte)


Left: young plant having grown in soil for some time (4 x enlarged & real size)


Rooien en stekken / Uprooting and vegetative propagation


herbarium homepage