Rankende Helmbloem - Climbing Corydalis - Corydalis claviculata
(Fumariaceae/Papaveraceae)

Bloeit van mei tot september.
Eenjarige wilde plant, klimt meer dan een meter hoog rond planten in de omgeving.
Groeit in open bossen en heggen, op beschaduwde plaatsen, op zandige grond.
Op sommige plaatsen vrij algemeen, maar verder zeldzaam.
Lijkt in 't klein op de geelwitte helmbloem, maar deze heeft geen hechtranken.

Flowers from May to September.
This annual grows in open woods and hedges, prefers shade and sandy soil; common in some places but mostly rare.
Climbs about 1 m high along adjacent plants, with tiny tendrils.
Looks like a small
Corydalis ochroleuca, but that one doesn't have tendrils.

  L: Bloemen 5,5x / Flowers 5.5x - R: Rankjes / Tendrils  

herbarium homepage