Trompetnarcis   -   Trumpet-narcissus (or Tenby daffodil?)   -   ± Narcissus obvallaris  (Amaryllidaceae)

De echte "trompetnarcis", bijna éénkleurig heldergeel met een forse trompet. We hebben er maar een stuk of drie van in de tuin, ze behoren tot de vroegst bloeiende narcissen.
Zoals van zoveel gekweekte bloemen, bestaan ook van narcissen heel veel geselecteerde cultivars met fraaie namen. Is dit een cultivar, of een botanische soort? Vermoedelijk is zo'n fors exemplaar wel een cultivar, maar ik heb deze eigenlijk altijd als het "prototype" van de narcis gezien.
Ooit las ik een Engels gedicht van William Wordsworth (1770-1850), waarin wordt gesproken van
"A host of golden daffodils" (een menigte gouden narcissen), waarbij ik me dergelijke narcissen voorstelde. Maar misschien waren die wel kleiner, het moeten in 't wild groeiende narcissen in het Engelse Lake-District zijn geweest, waar Wordsworth woonde.

Maart 2008.
Ik vind een heleboel plaatjes en verhalen over de "Tenby daffodil", die in 't wild bij Tenby in Zuid-Wales zou groeien. Dit is dus inderdaad een trompetnarcis die inheems is op de Britse eilanden. M'n eigen hier afgebeelde trompetnarcis lijkt erop als 2 druppels water, dus m'n gevoel over Wordsworth's narcissen is misschien wel juist.
Echter, niemand kon er toen een foto van maken.The real "trumpet-narcissus", nearly self-coloured clear yellow with a big trumpet. We only have about three of them in our garden, they are among the first-opening narcissi.
Like most cultivated flowers, daffodils vary in many different cultivars with beautiful names. Is this one a cultivar, or a species? I suppose such a big flower will be a cultivar, but to me it always occurred as the "prototype" of the daffodil.
Long ago at school I read a poem by William Wordsworth (1770-1850), in which a line says: "A host of golden daffodils" (jokingly corrupted to "A host of daffen goldendils" by our funny teacher, which no doubt helped me never to forget it), and I saw this kind of daffodils in my mind's eye. Probably, centuries ago, they must have been of more modest size, growing in the wild in the English Lake District where W. Wordsworth lived.

March 2008.
I find a lot of pictures and stories about the "Tenby daffodil", growing in the wild near Tenby in South-Wales. So this indeed is a trumpet-narcisses indigenous to the British Isles. My own trumpet-narcissus looks exactly like it, so my feeling about Wordworth's daffodils might be right... perhaps so many years ago the species might have been more widespread in the UK...
The problem is, nobody could take a photo at that time.


herbarium homepage