Venusschoentje - Lady's slipper - Paphiopedilum sp. - Orchidaceae

    
Deze orchidee kreeg ik in 1987, maar heb hem niet langer dan een jaar of twee in leven kunnen houden. Eén keer heeft hij een prachtige bloem gegeven, in maart 1988, waarvan hier verscheidene foto's. This orchid was presented to me in 1987, but I couldn't keep it alive longer than about 2 years. In March 1988 it gave one beautiful flower, of which some photos here.


knop, ± 3x ware grootte / bud, ± 3x real size

Zij-aanzicht van pas geopende bloem / Side-view of newly opened flower


Hierboven en onder: Bloem pas geopend / Above and below: Newly opened flower


Hiernaast is de bloem enige dagen oud, en heeft gegolfde randen gekregen.
Het uiterlijk is hierdoor erg veranderd.


In the picture on the right the flower is a few days old, and its margins have become wavy. It almost seems to be a different flower.

Orchideeën hebben een
2-zijdig symmetrische bloem waar middenin een verdikking (het "zuiltje" of gynostemium) zit met een zeer korte stamper en meestal maar 1 meeldraad (Paphiopedilum heeft er twee). Hier lijkt het op een gezichtje met twee ogen en een mond.

Orchids are 2-sided symmetrical, containing in the middle a bulge (gynostemium) with the very short pistil and mostly just 1 stamen (Paphiopedilum happens to have 2). Here it almost looks like a little face with eyes and a mouth.


Het "zuiltje" in detail / The gynostemium in detail


herbarium homepage