Waterhyacint - Water Hyacinth - Eichhornia crassipes (Pontederiaceae)


Deze foto's werden meer dan een kwart eeuw geleden genomen in een kas van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam), waar ik van 1972 tot 1979 gewerkt heb.
These photos ware taken more than a quarter of a century ago in a glasshouse of the Royal Tropical Institute at Amsterdam, where I used to work from 1972 till 1979.

Deze fraaie, orchidee-achtige waterplant is gelukkig in ons land niet inheems, en ook niet in staat om de winter te overleven in de buitenwateren.
De oorspronkelijk Zuid-Amerikaanse schoonheid heeft in de tropen helaas op vele plaatsen onheil aangericht. De dichtregel van John Keats, die ik op mijn homepage heb gezet: "A thing of beauty is a joy forever" gaat helaas in dit geval niet op. Integendeel, onwetende plantenliefhebbers hebben 'm ruim een eeuw geleden meegenomen om er in andere warme streken tuinvijvers en rivieren mee te verfraaien, waarmee letterlijk dood en verderf was gezaaid. Rivieren die totaal verstikt raakten zodat de vissen stierven, en bovendien een broedplaats voor malariamuggen werden.

This pretty, orchid-like waterplant fortunately doesn't grow in the Netherlands, and isn't able to survive winter in our waters.
The originally South-American beauty has done a lot of harm in tropical areas, though. The motto of my homepage, "A thing of beauty is a joy forever" by John Keats, isn't really true here - "a pest forever" would be more like it in this case. Plant-lovers took it more than a century ago to several tropical areas to give some colour to their own gardenponds and rivers, whereby death and disaster were spread. Rivers were totally choked with these plants, so that the fish died, and malaria found vaste new breedingplaces.

Waterhyacinten hebben een enorm drijvend vermogen doordat elke bladsteel verdikt is tot een sponzige met lucht gevulde bol, zodat de planten nooit onder water raken. Wind en wildstromend water voeren ze verder, naar nog weer andere wateren, tot alles verstopt en ontregeld raakt. De planten vermeerderen zich snel, vnl. door wortelstokken waaraan nieuwe planten groeien, maar ook door zaad.

Waterhyacinths have an enormous floating capacity, because each leaf's stem is blown up to a spongy balloon containing air.
Wind and wild waters carry them everywhere in the adjacent waters, till everything suffocates in them and whole ecosystems get out of order. The plants multiply quickly, mainly by vegetative growth (rhizomes producing new plants), and also by seed.


Talloze bestrijdingsmiddelen en -methoden zijn in de loop der jaren uitgeprobeerd om dit super-onkruid een halt toe te roepen. De waterbakken in deze kassen bevatten bestrijdingsmiddelen, maar aan de weelderige groei en bloei is te zien dat de oplossing nog niet was gevonden...

Numerous herbicides and control-programs have been tested in the course of the years to put an end to this super-weed.
The basins in this glasshouse contained herbicides, but the healthy growth and flowering show that the solution to the problem hadn't been found yet...In de gematigde luchtstreek (bijv. in Nederland) worden deze planten nog weleens als sierplant in tuinvijvers gekweekt; door hun vorstgevoeligheid schijnen ze hier geen gevaar te vormen. In the temperate zone (like e.g. the Netherlands) these plants still sometimes are cultivated as ornamentals in gardenponds; their susceptibility to frost seems to prevent them from becoming a pest.


herbarium homepage