Jan Petter, de knecht, bezig met "zwad afhalen".
(Zwad = het gemaaide gras, dat hooi wordt)


Dan volgt het "zwad keeren"...


...met de "gecombineerde zwadkeerder-walenmaker".