Met vereende krachten wordt de kros op dijk gebracht.


Siem laadt de bussen af, onder toeziend oog van neefje Japie.