De wrongel wordt in de kop geperst.


Een heele toer om alles er in te proppen!


De kaas wordt in de kaasdoek gewikkeld.

Gerechtvaardigde trots.