Stormschade in Tytsjerk   (29 oktober 2013)

De dag na de storm begon men met man en macht aan het opruimen van de gevallen bomen, die overal de weg versperden.
Eerst de burgers, meestal zelf getroffen door de overlast, maar 's middags verscheen er groter materieel van beroepsboomrooiers.
Deze namen de grootste boomstammen wel mee, maar de takken en twijgen veegde men voorlopig maar letterlijk aan de kant -
soms in de boswal, maar ook wel langs de weg; het trottoir van de Boskleane blijkt na meer dan een week nog hier en daar
geblokkeerd door takkenbossen, en boomwortels met de stoepstenen er nog aan.
Langs de Buorren ook nog steeds rood-witte hekjes rond enorme wortelkluiten, waarvan de bomen zelf inmiddels zijn afgevoerd.
Op 6 november, 9 dagen na de storm, hoorde men in 't dorp nog veel motorzagen, dichtbij of in de verte.
(Klik op de plaatjes voor grotere foto's. Rechts klikken op grote foto's om ze op te slaan)


Weg vrijmaken op garageplein
aan Toutenburgleane

Eerst alleen maar méér rommel

Dakvorst hoek sloeg gat
in dak Toutenburgleane

Ook aan Reidfjild
veel afgerukte takken


Verkeershinder Buorren door
minstens 3 gevallen eiken


4 eiken als dominostenen bij
vroegere boerderij Buorren 6


Op hoek Hanenburg-NZ -
berk ramt hek aan overkant

Boom beschadigd bij OBS
'Master Fennemaskoalle'

Langs Hanenburg overal
takken en kapotte bomen


Garageplein aan Tbg'leane
te voet weer bereikbaar

Gebroeders De Vries
strijdbaar met de zaag

Garageplein aan Tbg'leane, uit
bovenraam Klaverkamp 31

Groot materieel brengt
rond 12 uur letterlijk uitkomst


Beschadigde garagebox naast
boswal met boomstomp

2de eik in boswal moet
nog uit de prunus

Eik in monumentale prunus
achtertuin Klaverkamp

Het huis is nog heel, maar...

...de prunus helaas niet!

Op de Elzekamp wordt
de eik 'ontmanteld'

Jachtfjild ook niet gespaard
(bij CBS 'It Lemieren')

Kleinere stormslachtoffers:
vliegenzwammen in 't gras


Boskleane aangepakt - er
moet nog heel veel gebeuren

Zwaar getroffen hoek
van de Boskleane

Hier stond tot gisterochtend
een mooie kastanjeboom...


De kruin van de kastanje

Alles kapot, ook het hek

De kastanje in mei 2013


Bij dorpshuis 'Yn 'e Mande'
komt men iets minder makkelijk

Afgerukte tak bij 'Yn 'e Mande'

Paadje achter 'Yn 'e Mande',
geblokkeerd op diverse plekken

Omgewaaide eik op het paadje,
waar dit een hoek maakt


Stille getuigen op Boskleane,
de berken aan mootjes gezaagd

Het trottoir ligt nog uit elkaar

Deze bungalow is lek-vrij,
maar nog lang niet hersteld

Niet aan de openbare weg -
die bomen blijven even liggen


De kerk, schijnbaar ongeschonden,
met opgewaaid lood op zijdak,
en verschoven dakpannen
Links: ook schade
aan zijdak van kerk.

Rechts: donderkopjes
tegen zonsondergang.

Onrustige bewolking, en
tot nogtoe veel slecht weer

De storm (28 oktober 2013)         Eerste 5 ingezonden foto's